Ubezpieczenie mieszkaniowe

Własne cztery kąty to często spełnienie naszych marzeń dlatego kiedy już dojdzie do ich realizacji, warto zapewnić im odpowiednią ochronę. Nie mamy niestety wpływu na warunki atmosferyczne czy czynniki zewnętrzne, które mogą poważnie uszkodzić  nasz dobytek, ale zawsze możemy go ubezpieczyć. Dzięki dobrze skonstruowanej polisie możemy być pewni, że w razie zalania, pożaru czy kradzieży otrzymamy finansowe wsparcie od Ubezpieczyciela. Przede wszystkim powinniśmy ubezpieczyć mury i stałe elementy naszego domu od wszelkich zdarzeń losowych. Stałe elementy to na przykład drzwi, okna, grzejniki czy meble w zabudowie, czyli te wszystkie przedmioty, które są na stałe związane z podłożem lub ścianą.

rodzina

Suma ubezpieczenia powinna być proporcjonalna do wartości naszej nieruchomości ponieważ jest to jednocześnie limit odpowiedzialności  Ubezpieczyciela. Warto ubezpieczyć także ruchomości domowe czyli te przedmioty, które są niezbędne do codziennego użytku takie jak meble, sprzęty RTV i AGD, telewizory, komputery, rzeczy osobiste. Ruchomości domowe możemy ubezpieczyć nie tylko od zdarzeń losowych takich jak pożar czy zalanie, ale także od kradzieży.

Wartym uwagi elementem polisy jest również assistance domowy, dzięki któremu możemy liczyć na pomoc fachowca kiedy nasz sprzęt ulegnie awarii, interwencję ślusarza, kiedy zdarzy nam się zatrzasnąć drzwi czy też wizytę lekarza jeśli stan naszego zdrowia nagle się pogorszy.

OC w życiu prywatnym - to może Ci się przydać!


Polisa OC w życiu prywatnym to dodatkowe ubezpieczenie, które pozwoli pokryć nam koszty szkody wyrządzonej osobom trzecim. Obejmuje również krzywdy wyrządzone przez nasze dzieci, małżonka, a także zwierzęta domowe. Każda osoba fizyczna może wykupić taką polisę jeśli chce zabezpieczyć swoje finanse przed nieplanowanymi wydatkami.

Gdzie chroni nas polisa?


W większości Towarzystw Ubezpieczeniowych polisa obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Za dodatkową dopłatą składki można również rozszerzyć zakres o ochronę w tych krajach.

W jakich sytuacjach taka polisa może mnie uchronić?


Dzięki takiej polisie nie poniesiesz dodatkowych kosztów, gdy np.:

  • zniszczysz mienie osoby trzeciej, np. ubranie, dywan;
  • nieumyślnie zranisz, uderzysz, czy potrącisz osobę trzecią; np. jadąc rowerem;
  • zalejesz mieszkanie sąsiada, zapominając zakręcić kran;
  • nie wyłączysz żelazka lub zostawisz niedopałek papierosa powodując pożar;
  • twoje dziecko grając w piłkę wybije szybę sąsiadom;
  • Twój pies pogryzie przechodnia;
  • przechodzień złamie nogę z powodu oblodzonego chodnika przed Twoim domem ponieważ nie odśnieżyłeś posesji.

W każdej sytuacji kiedy Ty lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządzicie szkodę na mieniu lub osobie możecie zapewnić zadośćuczynienie dla poszkodowanego za poniesione straty nie obciążając przy tym waszego domowego budżetu.

Warto jednak pamiętać, że warunkiem wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela jest niezamierzone wyrządzenie szkody. Jeśli specjalnie wyrządzicie komuś krzywdę, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych wyłączone z odpowiedzialności są również szkody powstałe po spożyciu alkoholu jak również wszystkie zdarzenia wyrządzone osobom najbliższym ubezpieczonemu.