Balcia Insurance SE to łotewska firma, która w 2009 roku weszła na polski rynek za pośrednictwem marki RESO Europa Service. Obecnie Balcia Insurance SE działa na terenie całej Unii Europejskiej, oferując m.in.:

  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • ubezpieczenia majątkowe
  • ubezpieczenia turystyczne
  • gwarancje ubezpieczeniowe

Zgłoszenie zdarzenia: 222 742 222 | szkody@balcia.comCzat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.