Hit miesiąca

 

Wszystko co warto wiedzieć o dotowanych ubezpieczeniach upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie, do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Ubezpieczając uprawy każdy rolnik otrzymuje do 65% dotacji z budżetu Państwa.

Ubezpieczeniem z dofinansowaniem mogą zostać objęte tradycyjne uprawy, tj.: zboża, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki, rzepak, rośliny strączkowe. Ubezpieczyć można również uprawy chmielu i tytoniu.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw chroni miedzy innymi od szkód, które nastąpiły w wyniku: huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, suszy , lawiny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych.

Zakłady ubezpieczeń, które zawarły umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat w 2019 r. to m.in:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Rolnik, który nie zawarł umowy ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego. Wysokość opłaty za brak polisy obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. Jeżeli w dniu wystąpienia szkód minimum 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk, wszelka pomoc publiczna jest zmniejszana o połowę.

Możliwe korzyści płynące z ubezpieczenia upraw:

 • Odpowiedzialność za szkody w polu lub jego części;
 • Odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie;
 • Stała suma ubezpieczenia;
 • Zabezpieczenie swojej produkcji rolnej od: gradu, przymrozków wiosennych czy ujemnych skutków przezimowania;
 • Maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach;
 • Likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej;
 • Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (szeroki zakres, korzystna cena);
 • Spełnienie ustawowego obowiązku;
 • Dopłata do składki z budżetu państwa;
 • Automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.