Najlepszy pomysł na prezent - Warta Posag

Maj to miesiąc w którym odbywają się Komunie Święte, a tym samym pojawiają się pytania w głowach rodziców, opiekunów, chrzestnych czy dziadków jaki wyjątkowy prezent podarować dziecku w tym dniu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta w swojej ofercie posiada idealną propozycję na szczególny podarunek dla dziecka – Ubezpieczenie posagowe Warta Posag. Jest to indywidualne ubezpieczenie posagowe, w ramach którego rodzic lub inna pełnoletnia osoba w porozumieniu z opiekunem prawnym dziecka, może określić jaką kwotę ma ono dostać po ukończeniu 18 roku życia (nie później niż po ukończeniu 25 lat). Jest to program oszczędnościowo-ochronny, który pozwala na zapewnienie dziecku finansowego bezpieczeństwa w przyszłości.

 

Najważniejsze atuty ubezpieczenia Warta Posag:

 • Fundatorem polisy dla dziecka może być zarówno rodzic , jak i każda inna osoba (dziadek, opiekun, osoba niespokrewniona);
 • Niezależnie od tego, co się stanie z rodzicem w okresie opłacalności składek – dziecko otrzyma całą kwotę, na którą opiewa polisa posagowa;
 • W przypadku całkowitego inwalidztwa lub śmierci fundatora, Warta obejmuje przejęcie opłacania składek;
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony;
 • Wypłata świadczenia w razie inwalidztwa dziecka do którego doszło w wyniku NNW;
 • Wypłata dziennego świadczenie szpitalnego;
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania;
 • Renta posagowa, która będzie wypłacana dziecku co miesiąc w razie śmierci fundatora polisy - nawet do 3000 zł;
 • Możliwość skorzystania w dowolnym momencie ze środków zgromadzonych w funduszu;
 • Możliwość podniesienia składki i zwiększenia sumy ubezpieczenia w rocznicę polisy;
 • Ubezpieczenia działa przez całą dobę, niezależnie od miejsca w którym się znajdujemy;
 • Możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, który skończył 18 lat oraz zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął naukę w szkole wyższej;
 • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową obojga rodziców lub opiekunów ubezpieczonego dziecka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM.