Grafik komputerowy

Kontakt - praca


Załączniki (.pdf, .doc, .docx)

Przekazane dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, jeżeli został podany, zostaną wykorzystane przez Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. J. Kwiatka 15/1 wyłącznie na potrzeby nawiązania kontaktu, przekazania informacji koniecznych do nawiązania współpracy oraz przesłania materiałów informacyjnych.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego nawiązania kontaktu.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi zgłoszenia. Dane osobowe zostaną usunięte z bazy Administratora na wyraźne żądanie osoby, która podała je wcześniej, korzystając z formularza kontaktowego.

*Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz je w dowolnym momencie wycofać. Pamiętaj jednak, że brak zgody będzie miał wpływ na przetworzenie zapytania.
Klauzule informacyjne
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o., 09-400 Płock, Kwiatka 15/1 NIP: 774-323-56-49 Numer KRS: 0000686973 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail dane.osobowe@dus.net.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych . W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.