Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe

AEGON
logo
Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to cztery podmioty, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej. Są to: Kontakt: 801 300 900 | kontakt@aegon.pl | www.aegon.pl
ALLIANZ
logo
TUiR Allianz Polska
Oferuje szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych i firm, m.in.:
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia mieszkaniowe
 • NNW
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia małych i średnich firm
TU Allianz Życie Polska
Oferuje indywidualne oraz grupowe ubezpieczenia życiowe i zdrowotne, które zapewniają:
 • poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci, choroby, wypadku, uszczerbku na zdrowiu
 • dodatkowy kapitał na realizację marzeń
 • oszczędności na emeryturę
TFI Allianz polska
Oferuje rozwiązania inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne:
 • Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • fundusze zamknięte
 • oszczędzanie na poczet przyszłej emerytury (IKE, IKZE, PPE)
PTE Allianz Polska
Spółka zarządza:
 • Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym
 • Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym
Kontakt: 224 224 224 | www.allianz.pl/dla-ciebie
AVIVA
logo

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. Jest liderem na swoim macierzystym rynku brytyjskim, gdzie działa już ponad 320lat. Aviva obsługuje 33 miliony klientów w 16 krajach Europy i Azji oraz w Kanadzie. Działalność w Polsce rozpoczęła w 1992 roku. Od tego czasu firmie zaufało już ponad 3,5 mln osób powierzając oszczędności o wartości ponad 50 mld zł.

Aviva ubezpieczenia życie i zdrowie swoich klientówm oferuje ubezpieczenie samochodu, mieszkania, a także majątku firmy. Proponuje rozwiązania ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę. Jest firmą przyjazną rodzinie - przykładem jest program Aviva dla Młodych Rodziców oraz konkurs grantowy „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva. Jest także pierwszym ubezpieczycielem, który wprowadził dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wysoka jakość obsługi klienta, sprawna likwidacja szkód i wypłata świadczeń (w 2016 roku firma wypłaciła ze środków własnych ponad 55,6 tys. świadczeń z ubezpieczeń na życie o łącznej wartości 239 mln zł) oraz programy wspierające rodziny – to tylko niektóre z atutów Avivy, za jakie doceniają firmę klienci, dziennikarze i niezależni eksperci.

Kontakt: (+48) 22 557 44 44 | bok@aviva.pl | www.aviva.pl
COMPENSA
logo
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group działają od wielu lat na polskim rynku, wciąż rozwijając swoją ofertę, standardy obsługi i sieć sprzedaży, aby wyprzedzać oczekiwania rosnącej liczby Klientów. Jest częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej. Compensa oferuje produkty komunikacyjne, majątkowe, osobowe, turystyczne, rolne, firmowe oraz życiowe i zdrowotne. Kontakt:  +48 22 501 61 00 | centrala@compensa.pl |www.compensa.pl
CONCORDIA
logo
Concordia Ubezpieczenia to grupa, która już od 20 lat dba o kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno firm, jak i osób prywatnych. W jej portfolio znajdują się produkty stworzone z myślą o rolnikach, klientach indywidualnych, przedsiębiorcach i kredytobiorcach. Oferta obejmuje pełen pakiet ubezpieczeń, które chronią zarówno życie i zdrowie, jak również majątek Polaków. Grupa należy do wiodących graczy na rynku w segmencie ubezpieczeń rolnych.
Obecnie w Polsce istnieje 14 oddziałów, blisko 19 przedstawicielstw i agencji generalnych Concordii Ubezpieczenia. Grupa współpracuje z ponad 2000 pośredników na terenie całego kraju. Liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, Ubezpieczeniowy Lider Informatyki Instytucji Finansowych, Najwyższa Jakość Quality International, Firma Ubezpieczeniowa Roku, to gwarancja najwyższego standardu obsługi. Jakość, którą Concordia oferuje od momentu przekazywania informacji o produktach aż do posprzedażowej obsługi, jest także potwierdzana przez jedną z najmniejszych liczb reklamacji składanych do Rzecznika Finansowego.
Kontakt: 61 85 84 800 |www.concordiaubezpieczenia.pl
DEFEND INSURANCE GROUP
logo
DEFEND INSURANCE GROUP tworzą spółki, których celem jest kompleksowe świadczenie usług z zakresu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań dla rynku motoryzacyjnego i finansowego na terenie Europy Środkowej, a także w Wielkiej Brytanii.
W Polsce interesy Grupy reprezentuje DEFEND INSURANCE Sp. z o.o., wiodący dostawca specjalistycznych ubezpieczeń dla rynku motoryzacyjnego, pełniący jednocześnie rolę Centrum Autoryzacji Szkód. Na portfolio spółki składają się liczne produkty ze szczególnym uwzględnieniem coraz popularniejszego w Polsce ubezpieczenia Gap, przedłużonych gwarancji dla pojazdów nowych i używanych, a także innych innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży automotive.
Od 2016 roku firma DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. posiada status „Coverholder at Lloyd‘s” a tym samym pełnomocnictwo do zawierania oraz administrowania umowami ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń Lloyd’s na terenie Polski.
Od 2019 roku DEFEND INSURANCE GROUP jest również częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Fortegra Financial Corporation z ratingiem „A”.
Fortegra jest zakładem ubezpieczeniowym wywodzącym się z amerykańskiego rynku, który oferuje szereg wariantów ochrony konsumentów, w tym rozwiązania gwarancyjne, ubezpieczenia kredytów oraz specjalistyczną bazę underwritingową. Zapewnia wielopłaszczyznową obsługę z niezrównanym doświadczeniem.
Naszą misją jest wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów poprzez dostarczanie wiodących produktów i usług.
Kontakt: (32) 797 10 41 | info@defendinsurance.pl | www.defendunsurance.pl
ERGO HESTIA
logo
Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Kontakt: 58 555 55 55 |www.ergohestia.pl
GENERALI
logo
Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych. Działalność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spółki: Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia. Kontakt: 913 913 913 | centrumklienta@generali.pl www.generali.pl
HDI
logo
HDI jako marka o ponad 100 letniej tradycji na świecie, obecna jest w Polsce od ponad 10 lat. Obecnie to znak towarowy pod którym spółka TUiR "WARTA" S.A. oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. To efekt połączenia 28 grudnia 2012 r. spółek HDI Asekuracja TU oraz TUiR "WARTA" S.A., w jedno bardzo mocne towarzystwo ubezpieczeniowe, zajmujące pozycję wicelidera na rynku ubezpieczeń majątkowych. Dzięki szerokiej ofercie i rozległej sieci sprzedaży są ubezpieczycielem dla każdego Polaka. Ich celem jest zapewnienie klientom najwyższej jakości oferty, przyjaznej obsługi i dostępności usług. Budują nową jakość na rynku usług ubezpieczeniowych. Skutecznie zaspokajają  potrzeby ubezpieczeniowe klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Kontakt: 22 449 99 99 | 801 801 181 | www.hdiubezpieczenia.pl
INTER POLSKA
logo
Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe dla Firm jak i Klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą ich usług jest branża medyczna, dla której tworzą wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe. TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia. Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz życie prywatne. Kontakt: 801 803 000 | (+48) 22 333 77 33 | bok@interpolska.pl |www.interpolska.pl
INTERRISK
logo
Działają na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. InterRisk jest doceniany także przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów. Są częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Kontakt: (22) 575 25 25 |www.interrisk.pl
LINK4
logo
LINK4 działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Jest to pierwsza firma ubezpieczeniowa, która oferowała polskim kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne typu direct. Obecna oferta firmy obejmuje nie tylko podstawowe ubezpieczenia samochodu, ale również ubezpieczenia mieszkaniowe i podróżne. W styczniu 2010 zmianie uległa firmowa kolorystyka, a także kształt logo. 15 września 2014r. LINK4 wszedł w skład Grupy PZU i stał się częścią największej instytucji finansowej Europy Środkowo-Wschodniej. Warto nadmienić również, że jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń direct LINK4 otrzymało certyfikat ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód. Ubezpieczyciel jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
MTU
logo
MTU oferuje produkty komunikacyjne i majątkowe. Jedna z marek grupy ERGO HESTIA. www.mtu.pl
MTU24
logo
Mtu24 to nowoczesna forma sprzedaży oznacza dla naszych klientów wszelkie dostępne opcje zakupu ubezpieczeń przez telefon i Internet. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń innych marek Grupy ERGO Hestia umożliwimy naszym klientom dopasowanie ubezpieczenia do ich oczekiwań i potrzeb.
POLISA-ŻYCIE
logo
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA to spółka dedykowana do sprzedaży grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie.
POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA czerpie z tradycji Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group, która przez 23 lata budowałą swoją pozycję na rynku ubezpieczeń w Polsce.
Kontakt: (22 ) 501 68 89 | sekretariat@polisa-zycie.pl
PROAMA
logo
Proama to według Dziennika Ubezpieczeniowego najszybciej rozwijająca się firma ubezpieczeniowa w Polsce, która ubezpiecza już ponad milion klientów.
Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez Internet, telefon, u agentów i dealerów samochodowych. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC oraz ubezpieczenia mieszkaniowe wraz z wachlarzem produktów dodatkowych, ubezpieczenia dla małych i średnich firm, a także ubezpieczenia osobowe. Proama zatrudnia w Polsce ponad 600 specjalistów. Współpracuje z prawie 20 000 Osób Wykonujących Czynności Agencyjne poprzez ponad 2000 agencji. W roku 2015 roku zlikwidowała już około 60 000 szkód.
Proama uzyskała również tytuł "Gwiazda Jakości Obsługi 2014" w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi. Gwiazda Jakości Obsługi przyznawana jest firmom wysoko ocenianym przez konsumentów. Zdaniem respondentów, Gwiazda Jakości Obsługi to firma, która stosuje przyjazne procedury, jest rekomendowana przez innych klientów i godna zaufania.
Kontakt: 815 815 815 | doradcy@proama.pl |www.proama.pl
PZU
logo
Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Według badań spontanicznej znajomości marki, PZU osiąga wynik 88%, a w przypadku badań wspomaganej – 100%, co czyni PZU najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce. Spółki Grupy PZU są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości.
Kontakt: 801 102 102 | (22) 566 55 55 | kontakt@pzu.pl |www.pzu.pl
RESO
logo
Balcia Insurance SE to zakład ubezpieczeń, który został założony w 1993 roku na Łotwie przy udziale łotewskich przedsiębiorstw transportowych. Balcia Insurance SE posiada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia w dziale drugim, co pozwala oferować szeroką gamę produktów.S woją działalność w Polsce Balcia Insurance SE rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service Sp. z o. o. umowę współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.W styczniu 2014 roku Balcia Insurance SE zarejestrowała swój oddział w Polsce.W listopadzie 2016 roku łotewski ubezpieczyciel zmienił nazwę na Balcia Insurance SE. Obecnie Balcia Insurance SE prowadzi działalność na zasadzie Oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, natomiast we Włoszech i Hiszpanii działa na zasadzie swobody świadczenia usług. Zarówno rejestracja oddziału w Polsce, jak i późniejsza zmiana nazwy zakładu ubezpieczeń nie wpłynęły na formę współpracy z RESO Europa Service Sp. z o. o. W dalszym ciągu RESO jest Partnerem Generalnym Balcia Insurance SE w Polsce i wspólnie ze swoim partnerem kontynuuje rozwój sieci agentów sprzedaży, a także podnosi jakość usług posprzedażowych i likwidacji szkód. Obecnie na polskim rynku Balcia Insurance SE za pośrednictwem RESO Europa Service Sp. z o. o. oferuje następujące produkty: W najbliższym czasie Balcia Insurance SE planuje wprowadzić następujące ubezpieczenia:
 • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • turystyczne (świat)
Kontakt: (+48) 87 565 4444 | +48 57 595 4444 | dok@reso.com.pl | www.reso.com.pl
TUZ
logo
TUZ TUW działa na rynku w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych i corocznie uzyskuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.  Zawierają nieprzerwanie umowy ubezpieczenia od 1 września 2003 roku. Przez 11 lat działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się zakładem ubezpieczeń cieszącym się uznaniem i zaufaniem Klientów.  Towarzystwo działa za pośrednictwem 15 oddziałów i przedstawicielstw zlokalizowanych na terenie całego kraju, a umowy na rzecz naszego Towarzystwa zawiera już blisko 10 000 osób.
Kontakt: (22) 327 60 60 |www.tuz.pl
UNIQA
logo
Działa na polskim rynku od prawie 30 lat – początkowo jako Polonia, a od 2003 roku jako UNIQA. Od 2000 roku właścicielem jest austriacki koncern ubezpieczeniowy UNIQA. Grupa jest wiodącym ubezpieczycielem w Austrii. Poza tym działa głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce są liderem w ubezpieczeniu majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańców. Chronią 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych oraz ponad 500 000 mieszkań. W sumie produkt z logo UNIQA ma ponad 1 000 000 klientów.   Oferują także ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.
Kontakt: 801 597 597 | 42 66 66 500 |www.uniqa.pl
WARTA
logo
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Od tego czasu dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Oferta Warty kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej. Firmom działającym w różnych branżach Warta oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze światowymi standardami. Warunki ubezpieczenia konstruowane są indywidualnie, dzięki czemu są dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa oferta może chronić mienie, działalność oraz finanse firmy. Towarzystwo jest też liderem w ubezpieczeniach morskich i lotniczych.
Kontakt: (+48) 502 308 308 | (+48) 801 308 308 |www.warta.pl
WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
logo
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group od 29 lat ubezpiecza Klientów w obszarze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Należy do czołówki polskich zakładów ubezpieczeń. Od 28 lutego 2019 r. jest częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 1991 roku. Obecnie ubezpiecza ponad 680 tys. Klientów indywidualnych oraz niemal 60 tys. przedsiębiorstw. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w Polsce oferuje ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowe rozwiązania przygotowane z myślą dla dużego biznesu. Jako jedna z pierwszych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, stworzyła specjalne programy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. www.wiener.pl Kontakt: 22 469 69 69
YOU CAN DRIVE
logo
You Can Drive to marka Grupy ERGO Hestia, dedykowana sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to wyjątkowa i jedyna na rynku oferta produktów ubezpieczeniowych stworzonych specjalnie dla ludzi młodych - osób poniżej 30 roku życia.
Kontakt: 58 555 50 60 |www.youcandrive.pl