Grupowe ubezpieczenie na życie

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie to atrakcyjny element employer brandingu. Przedsiębiorstwa, które troszczą się o swój wizerunek na rynku pracy, często oferują zatrudnionym możliwość przystąpienia do takiego ubezpieczenia. Grupowa polisa zapewnia świadczenia w wielu życiowych sytuacjach, takich jak choroba, nieszczęśliwy wypadek czy urodzenie dziecka.

Dla kogo jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie to podstawowy element pakietu socjalnego, który każda firma może zaoferować swoim pracownikom razem z innymi benefitami. Polisa koncentruje się na tym, co najważniejsze – zdrowiu i rodzinie. Grupowe ubezpieczenie cechuje się niską składką oraz szerokim zakresem ochrony, który obejmuje najczęstsze wydarzenia mogące przytrafić się pracownikowi.

Grupowa polisa na życie nie tylko zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku, ale też w pewnych sytuacjach może go wyręczyć (np. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego pracownika na pewnych warunkach zastępuje odprawę pośmiertną). Ubezpieczenie jest korzystne również z punktu widzenia osoby zatrudnionej – gwarantuje pracownikowi i jego najbliższej rodzinie optymalną ochronę.

Grupowe ubezpieczenie na życie – zakres ochrony

Zakres ochrony w grupowej polisie na życie obejmuje m.in. wydarzenia rodzinne oraz mające wpływ na stan zdrowia i możliwość zarobkowania. Wypłata świadczenia może nastąpić w sytuacjach takich, jak:

  • urodzenie dziecka,
  • doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • czasowa niezdolność do pracy,
  • poważna choroba,
  • pobyt w szpitalu,
  • zgon

W zależności od wariantu polisy zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka. Katalog sytuacji, które można objąć ubezpieczeniem, jest bardzo szeroki, zatem warto dopasować go do potrzeb pracowników w oparciu o m.in. grupę wiekową i zawodową.

Dlaczego warto?

Grupowe ubezpieczenie na życie za niewielką składkę miesięczną daje korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zatrudnionemu gwarantuje wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych. Z kolei właściciel firmy buduje wizerunek pracodawcy dbającego o komfort i bezpieczeństwo personelu.