W Grupowe ubezpieczenie zdrowotne | Spectrum Multiagencja Ubezpieczeniowa

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Czym jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne?

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej. Jest to ubezpieczenie zawierane przez pracodawców na rzecz pracowników i ich najbliższych. Stanowi atrakcyjny element pakietu socjalnego dla zatrudnionych.

Dla kogo jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne?

Grupowa polisa zdrowotna to interesująca propozycja dla każdej firmy, która chce zapewnić swoim pracownikom dostęp do świadczeń medycznych na najwyższym poziomie. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionych przez niego osób.

Dzięki grupowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu pracownik ma możliwość otrzymania szybkiej pomocy specjalisty, bez konieczności wcześniejszego uzyskania skierowania oraz długiego oczekiwania w kolejce. Skuteczna i sprawnie wykonywana opieka medyczna wpływa również na szybsze uporanie się ze zdrowotnym problemem, a co za tym idzie – powrót do pracy w pełni sił.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – zakres ochrony

Ochrona ubezpieczonego obejmuje wybrany pakiet medyczny, który gwarantuje możliwość sprawnego umówienia konsultacji lekarskich oraz wykonania badań diagnostycznych we wskazanych placówkach na terenie kraju. Zakres ochrony obejmuje zazwyczaj:

  • pomoc lekarza pierwszego kontaktu,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • badania diagnostyczne,
  • zabiegi ambulatoryjne i rehabilitacyjne,
  • badania w zakresie medycyny pracy,

Dodatkowo pakiet usług można rozszerzyć o różnorodne opcje w oparciu o katalog sytuacji ubezpieczeniowych, który występuje w ofercie ubezpieczenia.

Dlaczego warto?

Decydując się ubezpieczenie zdrowotne grupowe, pracodawca może w kompleksowy sposób zorganizować zagadnienia dotyczące medycyny pracy, rozbudować system motywacyjny dla zatrudnionych, a także zmniejszyć absencję chorobową pracowników dzięki szybkiemu dostępowi do świadczeń lekarskich.