Ubezpieczenie OC pod licencję

Czym jest ubezpieczenie OC pod licencję?

OC pod licencję to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego, kto stara się o pozwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy lub jest już posiadaczem takiego dokumentu. Tego rodzaju polisa chroni przewoźnika przed finansowymi konsekwencjami szkód, które powstały podczas transportu.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC pod licencję?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związane jest z obowiązkiem spełnienia przez przewoźnika wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Produkt przeznaczony jest dla Klientów, którzy posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy (zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371) oraz innymi przepisami prawa) lub starają się o wydanie tego pozwolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od 21 maja 2022 roku przewoźnicy wykonujący transport drogowy z wykorzystaniem pojazdów, których DMC przekracza 2.5t, ale nie przekracza 3.5t, również muszą posiadać licencję transportową. Ze względu na mniejsze możliwości ładunkowe ubezpieczenie pod licencję dla tej kategorii pojazdów ma odpowiednio niższą sumę gwarancyjną i składkę.

OC przewoźnika pod licencję – zakres ochrony

Ochrona, którą zapewnia polisa OC pod licencję transportową, udzielana jest na okres 12 miesięcy. Działa w odniesieniu do zobowiązań lub roszczeń finansowych, które powstały w tym czasie wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego i są skierowane wobec ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego.

Suma gwarancyjna, czyli górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela, ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 r ozporządzenia i wynosi ona dla pojazdów powyżej 3.5t:

  • dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów – 9000 euro,
  • dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów – 5000 euro.

W przypadku pojazdów do 3.5t suma gwarancyjna w OC przewoźnika pod licencję wynosi:

  • na pierwszy wykorzystywany pojazd – 1800 euro,
  • na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd – 900 EUR.

Dlaczego warto?

OC przewoźnika pod licencję jest obowiązkowym ubezpieczeniem o zakresie ściśle wyznaczonym przepisami prawa. Każda polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego chroni tak samo, zatem najważniejszym aspektem przy wyborze ubezpieczenia jest cena. Warto pamiętać, że wysokość składki jest ustalana indywidualnie, a wraz z ilością pojazdów rośnie możliwość negocjacji. Skorzystaj z pomocy naszego eksperta i porównaj oferty wszystkich wiodących towarzystw w Polsce!

Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.