Ochrona prawno-podatkowa

Czym jest ochrona prawno-podatkowa?

Ochrona prawno-podatkowa pokrywa koszty związane dochodzeniem roszczeń oraz obroną interesów prawnych firmy. Ubezpieczenie sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy potrzebna jest pomoc prawnika, lecz chroni również w wielu innych okolicznościach, np. w trakcie procesu sądowego lub po nałożeniu grzywny.

Dla kogo jest ochrona prawno-podatkowa?

Ochrona prawno-podatkowa dla firm jest praktycznym rozwiązaniem, które pozwala szybko i skutecznie działać w zakresie obrony prawnych interesów przedsiębiorstwa. Tego rodzaju polisa to dobry sposób na zabezpieczenie każdej firmy – niezależnie od branży.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest korzystne szczególnie w sytuacji, kiedy firma zostanie poddana kontroli podatkowej lub skarbowej. W zależności od wariantu polisy przedsiębiorca może otrzymać bieżące wsparcie oraz pomoc na wypadek wytoczenia sprawy. Zakres ochrony prawno-podatkowej może być znacznie szerszy.

Ochrona prawno-podatkowa – zakres ochrony

Polisa podatkowa pokryje koszty uzyskania opinii specjalistów w zakresie prawa podatkowego i skarbowego. W zakres ubezpieczenia wchodzi też obsługa sporu podatkowego z urzędem na wszystkich szczeblach postępowania administracyjnego. W przypadku spraw karno-skarbowych ubezpieczenie ryzyk podatkowych zapewni pokrycie kosztów adwokata, biegłych i przygotowania ekspertyz. Ubezpieczenie ochrony prawnej może obejmować też refundację mandatu skarbowego lub grzywny.

Ochrona prawno-podatkowa obejmuje koszty, które ubezpieczony poniósł lub będzie zobowiązany ponieść w celu obrony lub w związku z dochodzeniem swoich praw:

  • wynagrodzenie adwokata ustanowionego w sprawie, koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia biegłych,
  • koszty postępowania sądu polubownego,
  • koszty postępowania administracyjnego,
  • koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym,
  • koszty dojazdu ubezpieczonego do sądów mających siedzibę poza miejscowością zamieszkania ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest obowiązkowe, a koszty te nie zostały zasądzone na rzecz ubezpieczonego w prawomocnym orzeczeniu sądu,
  • koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeżeli ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu jest zobowiązany do ich zwrotu lub pokrycia, koszty niezbędnych czynności notarialnych.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to coraz popularniejsze rozwiązanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Koszty związane z toczeniem sporów czy dochodzeniem swoich roszczeń często opiewają na duże sumy – szczególnie w biznesie. Z tego względu tak atrakcyjną opcją jest ochrona prawna dla firm – polisa pokryje te koszty, odciążając budżet przedsiębiorstwa.