Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Czym jest PPK?

PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to prywatny system długoterminowego oszczędzania, który należy do tzw. III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Program zakłada gromadzenie środków na podstawie wpłat dokonywanych przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.

Dla kogo jest PPK?

Doradztwo w zakresie PPK to rozwiązanie dla nowych lub już funkcjonujących firm, które przewidują zatrudnienie pracowników podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Przystąpienie do PPK jest obligatoryjne przy pewnej liczbie zatrudnionych, warto jednak rozważyć tę opcję również w przypadku niewielkiej kadry. Pracownicze plany kapitałowe mogą okazać się atrakcyjnym elementem pakietu socjalnego oferowanego przez pracodawcę.

Pracownicy firmy mają możliwość skorzystania z PPK, aby wspólnie z pracodawcą i państwem budować swoje oszczędności. Z punktu widzenia pracownika jest to niewielka inwestycja, która może zwrócić się wielokrotnie dzięki dopłatom. Wypłata zgromadzonych w ten sposób środków będzie możliwa po osiągnięciu 60. roku życia lub wcześniej, jeśli zajdą przewidziane w prawie wyjątkowe okoliczności – w ten sposób PPK może stanowić zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Pracownicze plany kapitałowe – zasady

  • PPK a wiek pracownika – do PPK należy zgłosić osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat; osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dołączyć do PPK na własny wniosek, który powinni złożyć u pracodawcy, natomiast osoby powyżej 70 roku życie nie mają takiej możliwości,
  • czy PPK jest obowiązkowe – dla pracodawcy przystąpienie do programu jest obligatoryjne na warunkach wskazanych w przepisach prawa; udział pracowników w PPK jest dobrowolny,
  • opłaty związane z PPK – koszty pracodawcy to przede wszystkim obligatoryjna wpłata podstawowa o wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika; pracodawca może też dokonać dobrowolnej wpłaty dodatkowej (do 2,5%),
  • PPK a ZUS – wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dlaczego warto?

Do PPK przystępują firmy zatrudniające osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Rozbudowany system wpłat podstawowych i dodatkowych oraz dopłat ze strony państwa pozwala zgromadzić oszczędności, które mogą okazać się pomocne w późniejszych latach. Z takiego rozwiązania chętnie korzystają pracownicy, którzy troszczą się o swoją przyszłość.