Ubezpieczenie finansowe

Czym jest ubezpieczenie finansowe?

Ubezpieczenie finansowe, czyli inaczej gwarancja ubezpieczeniowa, to środek ochrony inwestycji ma wypadek określonych wydarzeń losowych. Udzielenie gwarancji polega na pisemnej deklaracji ubezpieczyciela, który zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy ubezpieczony nie zrealizuje swoich zobowiązań.

Dla kogo jest ubezpieczenie finansowe?

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w przetargach oraz wykonujących kontrakty na rzecz innych podmiotów. Tego rodzaju ochrona zapewnia płynność finansową i jest korzystna zarówno dla firmy zlecającej gwarancję, jak i beneficjenta, któremu daje pewność zadbania o roszczenia.

Różne gwarancje ubezpieczeniowe mogą okazać się pomocne m.in. podczas przetargu, w którym przedsiębiorca może uczestniczyć bez angażowania własnych środków. Stanowią również zabezpieczenie podczas realizowania inwestycji, jeżeli ubezpieczony nie wykonał swoich zobowiązań określonych w umowie bądź wykonał je błędnie.

Zakres ochrony ubezpieczenia finansowego

Ubezpieczenia finansowe dla firm zabezpieczają różne etapy procesu inwestycyjnego i mogą obejmować również rękojmię za wady oraz gwarancję jakości. Zakres ochrony i suma gwarancyjna są ustalane indywidualnie.

Gwarancje ubezpieczeniowe – rodzaje:

  • gwarancja przetargowa (wadium),
  • gwarancja należytego wykonania umowy,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek,
  • gwarancja zwrotu zaliczki.

Dlaczego warto?

Przetargi, inwestycje oraz duże transakcje to złożone procesy, w których obracamy znaczącymi kwotami. W trosce o nienaganny przebieg spraw oraz prawidłowe wykonanie zobowiązań kontrahenci żądają zabezpieczenia. Gwarancje ubezpieczeniowe chronią zarówno dłużnika, jak i beneficjenta przed skutkami losowego zdarzenia, które uniemożliwia wywiązanie się z umowy.

Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.