Ubezpieczenie majątku firmy

Czym jest ubezpieczenie majątku dla firm?

Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje ochroną wyposażenie lokalu bądź budynku, a także inne przedmioty i urządzenia należące do majątku przedsiębiorstwa. W razie wystąpienia szkody polisa zagwarantuje wypłatę świadczenia na naprawę sprzętu lub jego zastąpienie, jeśli jest nieodwracalnie uszkodzony. Takie zabezpieczenie chroni budżet przed nagłymi i nieplanowanymi wydatkami, które często opiewają na znaczne sumy.

Dla kogo jest ubezpieczenie majątku firmy?

Każde przedsiębiorstwo do działania potrzebuje narzędzi – mogą to być zarówno specjalistyczne sprzęty przeznaczone do wykonywania profesjonalnych czynności, jak i popularne urządzenia elektroniczne użytkowane przez każdego, takie jak komputery, smartfony lub drukarki.

Skompletowanie wyposażenia to duża inwestycja dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Ubezpieczenie mienia firmowego to sposób na skuteczną ochronę budżetu przedsiębiorstwa na wypadek uszkodzenia lubutraty wartościowych sprzętów należących do jego majątku. O zakresie ochrony decyduje wariant ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku firmy – zakres ochrony

Przedmiotem ochrony mogą być budynki, lokale z wyposażeniem, urządzenia mechaniczne i elektroniczne, nośniki danych (oraz zawarte na nich dane), mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i środki obrotowe. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności ubezpieczenie mienia firmowego może objąć również oprogramowanie czy gotówkę transportowaną lub przechowywaną w lokalu, a także inne dobra majątkowe, które wskażemy w umowie

Ubezpieczenia majątkowe dla firm obejmują liczne ryzyka, m.in.: zdarzenia losowe, np. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg, trzęsienie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina czy uderzenie pojazdu, a także kradzież z włamaniem. Możemy ubezpieczyć również specjalistyczne maszyny od awarii. Atrakcyjną opcją jest polisa all risk – zakres tego ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka niewyłączone w umowie.

Dlaczego warto?

Prowadzenie działalności często wymaga inwestycji w zaplecze technologiczne oraz specjalistyczne narzędzia. Ubezpieczenie majątku firmowego chroni przed szkodami powstałymi na skutek zdarzeń losowych oraz kradzieży, chroniąc płynność finansową biznesu w razie nieszczęśliwego zdarzenia.