Ubezpieczenie OC zawodowe

Czym jest OC zawodowe?

To ubezpieczenie dla osób, które wykonują zawody wymagające wysokiego stopnia specjalizacji i niosą ryzyko wyrządzenia znacznych szkód. Jest wymagane dla określonych grup wskazanych przez przepisy prawa. OC zawodowe chroni ubezpieczonego przed następstwami szkód, które wyrządził w ramach wykonywanej pracy.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC zawodowe?

OC zawodu to ubezpieczenie dedykowane osobom prowadzącym określone rodzaje działalności. Prawny obowiązek posiadania takiej polis jest nałożony na zawody, których wykonywanie wymaga dużej specjalizacji, zaś ewentualne błędy przy pracy mogą wyrządzić klientowi dotkliwą szkodę lub narazić go na poniesienie wysokich kosztów.

OC zawodowe to rozwiązanie m.in. dla lekarzy, księgowych, architektów, zarządców nieruchomości, pośredników kredytowych czy osób wykonujących zawody prawnicze (np. adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy).

OC zawodowe – zakres ochrony

OC zawodowe chroni w sytuacji, gdy ubezpieczony w wyniku błędu, zaniedbania lub niedopatrzenia wyrządzi szkodę swojemu klientowi, świadcząc usługi związane z wykonywaniem działalności zawodowej. Roszczenia poszkodowanego pokryje w tym przypadku ubezpieczyciel.

Suma ubezpieczenia OC zawodu jest wskazana w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącego konkretnej grupy zawodowej. Wartość podana w euro jest stanowi minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia i jest przeliczana według określonej taryfy.

Rozporządzenie Ministra Finansów to dokument, który wyznacza jedynie podstawowy wariant OC zawodu. Często w zakresie takiego ubezpieczenia ujęte są również dodatkowe usługi, np. ochrona prawna, która zapewnia pomoc na wypadek postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego.

Dlaczego warto?

Wykupienie OC zawodu to przede wszystkim obowiązek osób, które otrzymały określone uprawnienia i wpis działalności do rejestru. Warto jednak przyjrzeć się różnorodnym wariantom tego ubezpieczenia, które oferują rozszerzenie ochrony lub dodatkowe wsparcie, np. prawne. Optymalne OC zawodowe to polisa, która łączy atrakcyjną składkę z najlepszym dla Ciebie zakresem ochrony. Powiedz nam o swoich potrzebach, a przygotujemy najlepsze propozycje!

Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.