POLISA-ŻYCIE

Polisa-Życie funkcjonuje 1995 roku. W 2012 roku przystąpiła do koncernu Vienna Insurance Group. Oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży, a także Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Zgłoszenie zdarzenia: compensa.pl