POLISA-ŻYCIE

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA to spółka zajmująca się sprzedażą indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie. W 2012 roku przystąpiła do koncernu Vienna Insurance Group. Oferuje:

  • ubezpieczenia na życie – grupowe i indywidualne
  • ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży
  • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Zgłoszenie zdarzenia: www.polisa-zycie.pl