Jakie kary za wykroczenia skarbowe? Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z szarą strefą.


Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji kodeksu karno-skarbowego, w którym zasugerowało konieczność zmian mających na celu poprawę efektywności prowadzonych postępowań jak też realizowania orzeczonych kar. Ministerstwo chce znacząco podnieść wysokość stosowanych grzywien - z dwukrotnej do…