Przedsiębiorco odlicz składkę za ubezpieczenie komunikacyjne. Zmiany w odliczeniach od przychodu.

28 stycznia 2019

biznes, ciekawostki, MSP

23 października 2018 roku Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), która wprowadziła zmiany w zasadach rozliczania kosztów zakupu i użytkowania aut służbowych. Od 1 stycznia bieżącego roku przedsiębiorcy użytkujący pojazdy do celów służbowych mają możliwość odliczenia 100% składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Przedsiębiorca ma również możliwość odliczenia składki za ubezpieczenia dobrowolne jak AC, z tym, że niekoniecznie będzie to 100% składki jak w przypadku OC. Do tej pory limit odliczenia za ubezpieczenia dodatkowe wyznaczała kwota 20 tys.€ (ok. 86 tys. zł), po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia b.r. jest to kwota 150 tys. zł. Oprócz tego zmieniły się również zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem auta. 100 % kosztów odliczyć mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy danego pojazdu użytkują wyłącznie w celach służbowych. Warunkiem skorzystania z takiego potrącenia od przychodu jest złożenie w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji poświadczającej, że pojazd wykorzystywany jest jedynie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz sporządzanie szczegółowego rejestru podróży jak w przypadku ewidencji przebiegu na potrzeby VAT.

Źródła:

https://www.pzu.pl/encyklopedia/baza-wiedzy/pzu-dom/produkty/ubezpieczenie-ochrony-prawnej

https://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/ochrona-prawna,46.html


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.