30 października 2015

archiwum

Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów


Zgodnie z ustawą , która weszła w życie dnia 11 października 2015 roku, klient (osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową ) może złożyć reklamację u każdego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Reklamacje…