lipiec 2016

1 lipca 2016

Uncategorized

Rekomendacje KNF w sprawie wypłat za szkody osobowe


Dnia 21 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla towarzystw ubezpieczeniowych, która dotyczyły procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczność taka wyniknęła z nieusystematyzowanego…