2 listopada 2016

archiwum

Wyższe kary za brak OC w 2017r.


Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę OC, jeśli nie spełni tego obowiązku grozi mu kara finansowa. Wysokość grzywny jest uzależniona od płacy minimalnej, której wartość co roku…

1 lipca 2016

archiwum

Rekomendacje KNF w sprawie wypłat za szkody osobowe


Dnia 21 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla towarzystw ubezpieczeniowych, która dotyczyły procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczność taka wyniknęła z nieusystematyzowanego…

17 czerwca 2016

archiwum

Wzrost składek za ubezpieczenie OC


Na rynku ubezpieczeń obserwujemy wzrost składek za ubezpieczenie OC pojazdów. Wyraźne korekty w cenach komunikacyjnych ubezpieczeń będą widoczne przez cały rok 2016. Ubezpieczenie komunikacyjne OC w Polsce należy do najtańszych w Europie, wartość składki OC…

26 lutego 2016

archiwum

UFG – Instytucja nadzorująca rynek ubezpieczeń


UFG jest instytucją nadzorująca rynek ubezpieczeń w Polsce, a członkami Funduszu są wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące usługi na terenie naszego kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni bardzo ważną rolę dla każdego uczestnika ruchu drogowego: wypłaca odszkodowania…