Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

21 stycznia 2016

Uncategorized

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uchwalona 11 września 2015 r. wprowadza szereg regulacji dotyczących osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Nowe regulacje opierają się na przepisach europejskich w tej dziedzinie oraz zastępują ustawę z dnia 22 maja 2013r., o działalności ubezpieczeniowej. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2016r.

Ustawa przewiduje, jak ma być skonstruowany nowy system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, wprowadza nowe rozwiązania prokonsumenckie (m.in. analiza potrzeb, wiedzy, doświadczenia klienta przed zawarciem polisy, dostęp do warunków umowy oraz informacji dotyczących likwidacji szkody, możliwość odstąpienia od umowy) oraz zwiększa uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (ma ona dbać, aby działalność zakładów ubezpieczeń była zgodna z prawem, ograniczać ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiegać naruszaniu interesów konsumentów).

link pomocniczy – dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1844


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.