Rekomendacje KNF w sprawie wypłat za szkody osobowe

1 lipca 2016

Uncategorized

Dnia 21 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla towarzystw ubezpieczeniowych, która dotyczyły procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Konieczność taka wyniknęła z nieusystematyzowanego systemu prawnego obowiązującego w naszym kraju, głównie tych przepisów, które dotyczą szkód osobowych. Prowadzi to do tego, że różni ubezpieczyciele podchodzą w odmienny sposób do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz do jego oceny i wypłaty odszkodowania. To z kolei powoduje pojawianie się dużych rozbieżności między wysokościami zadośćuczynień w różnych zakładach ubezpieczeniowych. Co więcej rozbieżności te dotyczą również niezgodności w ocenie tych samych zdarzeń przez sądy powszechne.

Rekomendacje KNF podzielone zostały na 3 obszary:

Organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad całym procesem ustalania oraz wypłaty odszkodowania, Sposób w jaki należy prowadzić ustalanie i wypłatę odszkodowania, Sposób w jaki ustala się wysokość odszkodowania – które uwzględniają orzecznictwo polskich sądów.

Uprzednio przed jego ogłoszeniem, projekt rekomendacji był poddany publicznym konsultacjom.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają czas do końca roku kalendarzowego na wprowadzenie w życie wydanych przez KNF rekomendacji, bądź też na przedstawienie planu, który pozwoli na osiągnięcie i realizację wyznacz onych celów.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.