UFG – Instytucja nadzorująca rynek ubezpieczeń

26 lutego 2016

archiwum

UFG jest instytucją nadzorująca rynek ubezpieczeń w Polsce, a członkami Funduszu są wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące usługi na terenie naszego kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni bardzo ważną rolę dla każdego uczestnika ruchu drogowego:

wypłaca odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach, które spowodowali nieznani sprawcy albo kierowcy bez ważnego OC (w takim przypadku możesz zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, a ten przekaże ja do UFG ) wypłaca odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń. oferuje bezpłatną aplikacje mobilną UFG Baza, dzięki której na miejscu zdarzenia sprawdzisz, czy sprawca ma ważne OC. umożliwia, w internetowym serwisie UFG, podejrzeć własną historię ubezpieczenia i zgłoszonych szkód:

https://www.ufg.pl/

nakłada kary za brak ubezpieczenia OC i domaga się zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców.

 


Dodaj komentarz