Wzrost składek za ubezpieczenie OC

17 czerwca 2016

Uncategorized

Na rynku ubezpieczeń obserwujemy wzrost składek za ubezpieczenie OC pojazdów. Wyraźne korekty w cenach komunikacyjnych ubezpieczeń będą widoczne przez cały rok 2016. Ubezpieczenie komunikacyjne OC w Polsce należy do najtańszych w Europie, wartość składki OC stanowiła zaledwie 45% średniej wartości europejskiej. Wpływ taniego ubezpieczenia na rynek skutkował zaniżaniem odszkodowań z tytułu obowiązkowego OC sprawcy zdarzeń losowych a pozorna korzyść z niskich składek ostatecznie w momencie szkody odbijała się na klientach.

Generalnie, na wzrost cen na rynku OC ma wpływ kilka czynników:

zbyt niskie składki OC względem wypłaconych odszkodowań i ujemny wynik techniczny towarzystw ubezpieczeniowych, rosnąca wartość odszkodowań z tytułu OC sprawcy, na co mają wpływ: wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych; wprowadzenie BLS – Bezpośredniej Likwidacji Szkód; aktywność firm odszkodowawczych – które w imieniu klientów realizują roszczenia sprzed lat; wypłaty zadośćuczynień za krzywdy i cierpienia osób poszkodowanych, rekomendacje KNF związane z koniecznością podniesienia cen za obowiązkowe OC, nowy podatek bankowy, planowane przywrócenie tzw. podatku Religi, czyli odprowadzania % wartości z każdej sprzedanej polisy OC do NFZ.

Wszystko na to wskazuje, że tendencja związana z wyraźnym wzrostem składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne będzie się jeszcze przez jakiś czas utrzymywała.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.