Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów

30 października 2015

Uncategorized

Zgodnie z ustawą , która weszła w życie dnia 11 października 2015 roku, klient (osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową ) może złożyć reklamację u każdego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Reklamacje można złożyć w formie:

pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście ustnej – telefonicznie lub poprzez wysłuchanie do protokołu elektronicznej – (e-mail)

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać wydłużony do 60 dni, wówczas klient musi otrzymać informacje wskazująca powód opóźnienia odpowiedzi. Musi mieć też napisane, kiedy otrzyma ostateczne stanowisko firmy. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacje uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Zgodnie z postanowieniem ustawy dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych zostanie Rzecznikiem Finansowym, oznacza to że Rzecznik nie będzie dbał tylko o interesy ubezpieczonych, ale będzie również kontrolował przestrzeganie praw konsumenta przez instytucje finansowe, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.