23 grudnia 2015

archiwum

Wypadki autokarowe – odszkodowanie od przewoźnika


Podróże autokarem są jedną z najczęściej wybieranych przez Polaków form przejazdu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki objazdowe po różnych krajach Europy. Spotęgowana ilość podróży wiąże się niestety ze zwiększonym ryzykiem wypadków, a świadomość pasażerów…

14 grudnia 2015

archiwum

Wyższe kary za brak OC


Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać polisę OC. Jej brak w razie wypadku oznacza pełną odpowiedzialność finansową sprawcy za wyrządzone szkody. Od początku 2016 roku rosną stawki opłat karnych za…

30 października 2015

archiwum

Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów


Zgodnie z ustawą , która weszła w życie dnia 11 października 2015 roku, klient (osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową ) może złożyć reklamację u każdego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Reklamacje…