Zgłaszanie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

30 grudnia 2015

Uncategorized

Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela zależy od rodzaju ubezpieczenia. Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na dwie podstawowe grupy: obowiązkowe – czyli ubezpieczenia OC, dobrowolne- czyli np. AC , NNW, ASS.

Dla obu tych grup terminy zgłoszenia roszczeń różnią się, a ich źródłem są przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku ubezpieczenia OC, ustawodawca nie podaje maksymalnego terminu na zgłoszenie szkody, dlatego jest to termin taki sam jak okres przedawnienia. W większości przypadków będą to 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, ASS) towarzystwo ubezpieczeń może samodzielnie określić w jakim terminie szkoda powinna zostać zgłoszona. Zazwyczaj wskazówki odnośnie postępowania po szkodzie dodawane są do dokumentów związanych z zakupem polisy OC i AC, bez trudu można je również znaleźć na stronach internetowych wszystkich towarzystw.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele preferują zgłaszanie szkód telefonicznie, przez internetowe formularze lub aplikacje mobilne, ale również można zgłosić szkodę wysyłając wszystkie niezbędne dokumenty tradycyjną pocztą.

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.