Jakie kary za wykroczenia skarbowe? Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z szarą strefą.

30 stycznia 2019

biznes, ciekawostki, MSP

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji kodeksu karno-skarbowego, w którym zasugerowało konieczność zmian mających na celu poprawę efektywności prowadzonych postępowań jak też realizowania orzeczonych kar. Ministerstwo chce znacząco podnieść wysokość stosowanych grzywien – z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, co w praktyce oznacza, że maksymalny mandat za wykroczenia skarbowe może wynieść nawet 11 250zł.  Resort chce również podniesienia najniższej liczby stawek dziennych przy wymierzaniu kary grzywny za przestępstwo skarbowe z dotychczasowych 10 na 20, co oznacza, że najniższa grzywna wynosiła będzie 1500 zł. Oprócz podniesienia wysokości grzywny i mandatów, Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu także ograniczenie możliwości zastosowania tzw. czynnego żalu, który w wielu przypadkach był szansą na uniknięcie odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe. Ograniczenie możliwości skorzystania z czynnego żalu nie będzie dotyczyło jednak osób, którym zdarzy się  popełnić błędy przy składaniu deklaracji PIT czy VAT, resort zapowiada jedynie obostrzenia w przypadku sprawców ewidentnych przestępstw skarbowych. Ministerstwo zapowiada również, że w przypadku wykrytych wykroczeń skarbowych okres ich przedawnienia następował będzie po 4, a nie jak dotychczas po 3 latach, a w sytuacji, gdy przeciw podatnikowi zostanie wszczęte postępowanie, okres przedawnienia popełnionego przestępstwa każdorazowo przedłużany będzie o 10 lat.

Celem Ministerstwa Sprawiedliwości jest oczywiście zniechęcenie podatnika do podejmowania prób bezprawnych działań mających na celu narażenie Skarbu Państwa na potężne straty. Ustawa ma wejść w życie po miesiącu od dnia jej ogłoszenia, a więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie właściwego organu.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.