Gwarancje w biznesie czyli co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o ubezpieczeniach finansowych?

19 stycznia 2019

biznes, ciekawostki, MSP

Ubezpieczenia finansowe są mniej popularne niż  ubezpieczenia komunikacyjne, czy majątkowe, ale w ostatnich latach możemy zaobserwować bardzo duży wzrost zainteresowania ze strony Klientów. Powiązane są one z rynkiem oraz z sektorem finansowym. Mają na celu ochronę  w przypadku, gdy kontrahent nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Ubezpieczenia finansowe to:

  • ubezpieczenie pod kredyt;
  • gwarancje ubezpieczeniowe;
  • ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym ryzyka m.in. zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodu.

Jest to ubezpieczenie rozpatrywane oraz kalkulowane indywidualnie, a oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorców (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) których przedmiotem działalności są: usługi, produkcja, handel, budownictwo.

Gwarancje ubezpieczeniowe to narzędzie dla przedsiębiorców, którzy biorą udział w przetargach oraz wykonujących kontrakty na rzecz innych podmiotów. Zabezpieczają one wszystkie etapy inwestycji zaczynając od przetargu, poprzez wykonanie kontraktu, a kończąc na gwarancji usunięcia wad i usterek.

Rodzaje gwarancji dostępnych na rynku:

  • gwarancja zapłaty wadium, składana przez wykonawcę na etapie przetargu;
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy i składana na okres jej realizacji
  • gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek, stanowiąca zabezpieczenie na okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji/rękojmi
  • gwarancja zwrotu zaliczki, stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez inwestora zaliczki na realizację określonej umowy;
  • gwarancje zwrotu zapłaty czynszu, stanowiące zabezpieczenie spłaty czynszu np. za lokal wynajmowany w galerii handlowej;

Głównym atutem korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy. Złożenie gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia sprawia, że zobowiązany nie musi blokować własnych środków pieniężnych. Dodatkowo podnosi wiarygodność przedsiębiorcy w oczach swoich aktualnych i przyszłych kontrahentów, ponieważ kondycja finansowa oraz zdolności wykonawcze zobowiązanego są pozytywnie ocenione przez instytucję finansową jaką jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Gwarancje finansowe to także możliwość uczestniczenia w wielu przetargach równocześnie, a co za tym idzie możliwość pozyskania większej liczby zleceń czy umów.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.