VIENNA LIFE

Vienna Life to instytucja finansowa należąca do Vienna Insurance Group, wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej, której korzenie sięgają roku 1824, zaś zasięg działania obejmuje 25 państw. Vienna Life zapewnia dostęp do sprawdzonych produktów ze swojej oferty, na którą składają się m.in. ubezpieczenia na zdrowie i życie.

Zgłoszenie zdarzenia: 22 460 22 22 | viennalife.pl/kontakt