WARTA powstała w 1920 roku i od tej pory prężnie działa na polskim rynku. W 2012 roku przejęła HDI. W ramach swojej działalności, oferuje zróżnicowane produkty takie, jak:

  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • ubezpieczenia majątkowe
  • ubezpieczenia osobowe

Zgłoszenie zdarzenia: www.warta.pl