Bezpośrednia Likwidacja Szkód w ERGO Hestii

2 kwietnia 2015

Uncategorized

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w ERGO Hestii
Wysoka jakość procesu likwidacji szkód z OC nabiera szczególnego znaczenia na rynku ubezpieczeń!
Od 1 kwietnia ERGO Hestia wprowadza system Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Oznacza to, że klienci wykupujący OC w ERGO Hestii, będą mogli w przypadku kolizji lub stłuczki zgłosić szkodę u własnego wystawcy polisy. Uzyskają tym samym odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak dotąd, u ubezpieczyciela sprawcy szkody.
Do systemu BLS przygotowanego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń wraz z naszym towarzystwem ubezpieczeń przystępują równolegle cztery inne towarzystwa ubezpieczeniowe: PZU, Warta, Uniqa i Concordia. W późniejszym terminie (w październiku) dołączą też: Aviva, Gothaer i Liberty Ubezpieczenia.
– Bezpośrednia Likwidacja Szkód to najważniejszy projekt dla polskiego rynku ubezpieczeń w ostatnich latach. Dzięki wielomiesięcznej pracy przedstawicieli firm zrzeszonych w PIU, wypracowaliśmy rozwiązanie, umożliwiające poszkodowanym likwidację szkody u swojego ubezpieczyciela. Dzięki temu wielu klientów zacznie zwracać baczniejszą uwagę na jakość oferowanych usług – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Bezpośrednia Likwidacja Szkód funkcjonuje w Europie od kilkudziesięciu lat, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Włoszech i jest najczęściej wybieraną metodą likwidacji szkód z OC (nawet 70-80% szkód likwidowanych w BLS).
 
 
Pytania i Odpowiedzi:
Jak wygląda proces Bezpośredniej Likwidacji Szkód?

Osoba poszkodowana informuje o kolizji/ stłuczce swojego ubezpieczyciela OC. Ten po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłaca odszkodowanie. Następnie nasz ubezpieczyciel rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy, ale tę część procesu ubezpieczyciele załatwiają już między sobą, bez udziału poszkodowanego.
Czym różni się bezpośrednia likwidacja szkód od tradycyjnej likwidacji szkód?
W likwidacji tradycyjnej zgłaszamy szkodę (stłuczkę, kolizję drogową) do ubezpieczyciela OC sprawcy kolizji. W bezpośredniej likwidacji (BLS) mamy prawo zgłosić ją do swojego ubezpieczyciela i oczekiwać, że ten ją zlikwiduje i wypłaci nam odszkodowanie.
Czy ubezpieczyciele wprowadzają BLS, aby mieć argument do podwyższenia składki?
Kluczowym argumentem za wprowadzeniem BLS na polskim rynku jest podniesienie zadowolenia klientów z likwidacji szkód z OC. Dotychczas poszkodowany kontaktował się w sprawie odszkodowania z ubezpieczycielem sprawcy, z którym nie wiązały go żadne relacje. Teraz ubezpieczyciel właśnie wysoką jakością procesu likwidacji będzie pracował na lojalność klienta, jego pozytywną opinię, powtarzanie pozytywnej opinii wśród znajomych.
Czy to, że szkoda kwalifikuje się do BLS, będzie zależało od wielkości szkody?
To, czy szkoda będzie likwidowana bezpośrednio, będzie zależało m.in. od wielkości szkody. Wyjątkowo duże szkody będą likwidowane w tradycyjny sposób, tj. przez ubezpieczyciela sprawcy. Dotyczy to szkód o wartości powyżej 30 tys. zł. W polskich warunkach to stosunkowo rzadkie przypadki – około 2 proc. szkód majątkowych z OC.
Czy korzystając z bezpośredniej likwidacji szkód poszkodowany będzie mógł zgłosić każdą szkodę?
W ramach BLS będzie mogła być rozpatrzona znacząca większość szkód – około 90 proc. zdarzeń. Natomiast nadal będą istniały szkody, które nie będą objęte BLS. Są to między innymi następujące sytuacje: 
• Szkody osobowe;
• Szkody powstałe poza Polską i w Polsce, jeśli pojazd zarejestrowany jest poza jej granicami;
• Szkody, w których udział biorą więcej niż 2 pojazdy;
• Szkody majątkowe o wartości powyżej 30 tys. zł;
• Szkody, w których bierze udział sprawca lub poszkodowany, który zawarł umowę z zakładem ubezpieczeń nie będącym stroną umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód.
 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.