IKZE – jak działa indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

23 września 2022

ciekawostki, ubezpieczenia

IKZE to dodatkowe indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które istnieje obok konta emerytalnego (IKE) od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą związaną z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych.

IKZE – co to jest?
IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jest to produkt należący do III filara sytemu emerytalnego, umożliwiający dobrowolnie oraz długofalowo gromadzić oszczędności na przyszłą emeryturę. Każdy, kto ukończył 16 lat, może założyć konto IKZE, ale jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.

IKZE – jak działa?
Posiadając indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE, możesz uzyskać wiele korzyści, m. in.:

 • ulga podatkowa – wpłaty na IKZE możesz odliczyć w deklaracji PIT,
 • możliwość dziedziczenia zgromadzonych w IKZE oszczędności – po Twojej śmierci zaoszczędzone środki trafią do spadkobierców lub osób wskazanych przez Ciebie w umowie,
 • zwolnienie z podatków od zysków kapitałowych – zyski wypracowane w IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19%,
 • własne zasady oszczędzania – to Ty decydujesz, jak długo będziesz inwestować oraz jak często będziesz dokonywać wpłat (możesz to robić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub w dowolnym momencie),
 • zabezpieczenie na przyszłość – dzięki zgromadzonym oszczędnościom posiadasz dodatkowe źródło utrzymania,

IKZE – jak założyć?
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego możesz założyć poprzez podpisanie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W umowie określasz i wybierasz fundusze kapitałowe, na jakie będą przekazywane Twoje środki, oraz kto otrzyma oszczędności w razie Twojej śmierci.

IKZE – limit wpłat w 2022 roku
Jaka jest maksymalna wysokość wpłat na konto IKZE? Limit jest różny w zależności od grupy oszczędzających. Wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć:

 • 1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,
 • 1,8 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.

W roku 2022 kwota ta wynosi 7106,40 zł, a w przypadku osób samozatrudnionych – 10659,60 zł.

IKZE a IKE
Trzeci filar emerytalny obejmuje również IKE – czyli indywidualne konto emerytalne. Najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy IKZE a IKE to:

 • limity wpłat – na IKZE limit roczny to 1,2-krotność średniego wynagrodzenia (1,8-krotność w przypadku osób samozatrudnionych), zaś na IKE możesz wpłacić 3-krotność tej sumy,
 • ulga podatkowa – wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu za dany rok, zaś w IKE nie ma takiego rozwiązania,
 • dostęp do swoich oszczędności – w IKZE możesz wcześniej pobrać zgromadzone środki w całości lub częściowo, natomiast w IKE nie ma takiej możliwości,
 • możliwość zwolnienia od podatku zysków z oszczędności,
 • wpłaty środków na IKZE i IKE można dokonywać nieregularnie i w różnych kwotach,
 • oszczędności podlegają zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn oraz podlegają dziedziczeniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy dobrać najlepszą ofertę. Odwiedź nasze biuro, lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą bezpłatnej aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.