Już od października jazda bez dowodu zawarcia OC

13 sierpnia 2018

ciekawostki

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło w komunikacie, że 1 października 2018r. wejdą w życie przepisy mówiące o braku konieczności posiadania przy sobie, przy kontroli policyjnej, dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynika to z Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). Prawo wejdzie w życie po 3 miesiącach od podpisania komunikatu przez ministra cyfryzacji Marka Zgórskiego.

Dokumenty o których mowa będą dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umożliwi to odpowiednim służbom, uprawnionym do kontroli kierowców pojazdów mechanicznych, sprawdzenie w elektronicznej bazie potrzebnych danych z dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzić zawarcie ubezpieczenia OC dla pojazdu.


Źródło : Gazeta Ubezpieczeniowa nr 31 (1005) 30 lipca – 5 sierpnia 2018, str. 19

Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.