Kontrole abonamentu RTV – co warto wiedzieć?

26 kwietnia 2024

ciekawostki

Wyjaśniamy, jak wygląda kontrola abonamentu RTV oraz kto jest zobowiązany do płatności.

Spis treści

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Kontrolę abonamentu RTV może przeprowadzić wyłącznie uprawniona do tego osoba, która jest pracownikiem Urzędu Skarbowego lub Poczty Polskiej. Zanim zdecydujesz, czy wpuścić kontrolera do swojego lokalu, masz prawo zażądać okazania legitymacji służbowej oraz dowodu osobistego w celu potwierdzenia danych osobowych i uprawnień.

Zadaniem kontrolera jest ustalenie, czy w lokalu znajdują się odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz czy ich posiadacz opłaca abonament RTV. Kontrola może też dotyczyć niektórych kierowców – podlegają jej samochody służbowe. Zatem jeżeli korzystasz z pojazdu zarejestrowanego na firmę, kontroler może sprawdzić, czy odprowadzasz abonament również za odbiornik w samochodzie.

Kara za brak abonamentu RTV

Kara za brak abonamentu RTV wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku służbowych grzywna jest obliczana na podstawie ilości aut, których dotyczą zaległości. Warto pamiętać, że mogą być naliczane odsetki.

Zaległości z tytułu braku opłaty za abonament RTV przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Kto nie płaci abonamentu RTV?

Przepisy, które nakładają obowiązek płatności abonamentu RTV na posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych definiują również grupy osób zwolnionych z konieczności uiszczenia opłaty, są to:

  • seniorzy powyżej 75 roku życia
  • osoby z I grupą inwalidzką oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osoby niesłyszące (z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu),
  • osoby niewidome (ostrość wzroku nie przekraczająca 15%),
  • bezrobotni zarejestrowani w UP,
  • osoby z prawem do zasiłku przedemerytalnego,
  • weterani wojenni lub wojskowi oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby po 60 roku życia z prawem do emerytury, jeśli jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli należysz do jednej z tych grup, wystarczy że okażesz dowód osobisty oraz dokument potwierdzający podstawę zwolnienia z obowiązku płatności za abonamet RTV (np. zaświadczenie inwalidzkie) w najbliższej placówce Poczty Polskiej i złożysz wypełniony formularz oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Chcesz sprawdzić najlepsze oferty ubezpieczeniowe dla swojego domu lub mieszkania? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i dopasujemy polisę do Twoich wymagań. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.