OC działalności – co warto wiedzieć? cz. 1

27 sierpnia 2021

oc działalności

OC działalności to odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) lub mieniu (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osoby trzeciej). Ochrona działa, gdy przedsiębiorca wyrządzi szkodę innej osobie lub firmie w konsekwencji swoich działań bądź działań osób, za które jest odpowiedzialny (np. pracowników czy podwykonawców). Z odpowiedzialnością cywilną wiąże się obowiązek naprawienia szkody – czyli wypłata świadczenia poszkodowanemu.

Dla kogo jest OC działalności?
Polisę OC działalności mogą zawrzeć osoby prowadzące działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), czyli osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Ubezpieczyć się mogą również osoby fizyczne, które nie prowadzą firm, ale np. posiadają nieruchomość i wynajmują ją pod działalność osób trzecich.

OC działalności – co obejmuje?
Najczęściej zakres terytorialny z tytułu ubezpieczenia OC obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski. Jest możliwość rozszerzenia zakresu poza granice kraju, lecz bardzo często z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Przed zawarciem polisy należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii takich jak zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności czy wysokość franszyz redukcyjnych. Optymalny zakres ochrony i odpowiednio dobrana suma ubezpieczenia pozwolą spać spokojnie każdemu przedsiębiorcy, dlatego warto skorzystać pomocy eksperta. Doradca przeanalizuje OWU również pod kątem wyłączeń i wartości franszyz, co zapewni nam wiedzę, za co towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada i w jakim przypadku będziemy musieli wnieść udział własny w szkodzie.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC działalności?
• Zmniejszone zostaje ryzyko finansowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia.
• Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu innym podmiotom.
• Osoba poszkodowana dochodzi swojego odszkodowania bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, co odciąża działanie firmy.
• Firma posiadająca OC działalności uwiarygadnia się wobec swoich partnerów biznesowych. Brak ubezpieczenia może zaważyć na decyzji klienta o skorzystaniu z oferty przedsiębiorcy.
• Polisa OC działalności jest często wymagana przy przetargach jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szukasz skutecznego ubezpieczenia dla swojej firmy w korzystnej cenie? Skontaktuj się z działem Ubezpieczeń dla Firm Domu Ubezpieczeniowego Spectrum. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią spersonalizowaną ofertę.
 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.