Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak to działa?

Prowadzisz firmę, która daje zatrudnienie innym osobom? Sprawdź, kiedy pracodawca nie musi wypłacać odprawy i dlaczego ubezpieczenie na życie to korzyść zarówno dla pracownika jak i przedsiębiorcy. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z odprawą pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.

Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna?
§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Komu należy się odprawa pośmiertna?
§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: 1) małżonkowi; 2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Jaka jest kwota odprawy pośmiertnej?
§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat; 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

W jakiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z odprawy pośmiertnej?
§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie grupowe dla pracodawcy i pracownika?
Grupowe ubezpieczenie dla pracowników zapewnia wsparcie w wielu sytuacjach. Warto wiedzieć, że świadczenie od ubezpieczyciela może zastąpić odprawę pośmiertną, zwalniając pracodawcę z obowiązku jej wypłacenia. Zawarcie tego rodzaju polisy dla swojej firmy przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownikom. W poniższej tabeli przedstawiamy, jakie plusy ma takie ubezpieczenia dla każdej ze stron.

Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać ofertę? Skorzystaj z pomocy eksperta, który reprezentuje wszystkie wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń – najbliższego Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.