Ponad 41 mld w świadczeniach i odszkodowaniach – statystyki PIU za 2021 rok

W 2021 roku ubezpieczyciele wypłacili Polakom 41,3 mld w ramach świadczeń i odszkodowań z zawartych polis. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) informuje, że w porównaniu do 2020 roku ta kwota wzrosła o ponad 4% – to skok znacznie większy niż w poprzednich latach. Jakie jeszcze ciekawe informacje możemy wyczytać z raportu PIU?

Z jakich ubezpieczeń wypłacono ponad 41 mld złotych?
Na kwotę 41,3 mld opiewa suma wszystkich odszkodowań i świadczeń, które zostały wypłacone Polakom przez ubezpieczycieli w 2021 roku. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń podaje, jak przedstawiają się wypłaty z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń:

44,6% – ubezpieczenia na życie 18,4 mld

37% – ubezpieczenia komunikacyjne 15,3 mld

  • 22,5% – OC 9,3 mld (jest to o 3,2% więcej niż w poprzedzającym roku).
  • 14,5% – AC 6 mld zł (aż o 9,2% więcej niż w poprzedzającym roku).

18,4% – pozostałe ubezpieczenia ok. 7,6 mld

  • w tym ponad 8% – odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 3,4 mld zł (o 0,5% mniej niż w poprzedzającym roku).

Składka a odszkodowanie – przykłady szkód z 2021 roku
W 2021 roku Polacy przeznaczyli na składki ubezpieczeniowe 69,2 mld zł – jest to aż 9,1% więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty ok. 22,1 mld zł (prawie 1/3) wyniosła składka z ubezpieczeń na życie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem w związku z pandemią koronawirusa i przeciążeniem publicznej służby zdrowia.

Mówiąc o składkach, warto zauważyć spadek średniej ceny ubezpieczenia OC na samochód – w 2021 roku wyniosła ona 488 zł, czyli o 2% mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnie odszkodowanie z tej polisy wzrosło o 3,8%, a jego wysokość opiewa na 8484 zł. Z kolei średnia składka z autocasco wyniosła 1197 zł, czyli tylko o 1% więcej niż rok wcześniej. Na przestrzeni 2021 roku bardziej – bo o 7% – wzrósł średni koszt szkody, osiągając 7257 zł.

Statystyki podają jednak uśrednione liczby – konkretne przykłady mogą powiedzieć nam znacznie więcej. Raport PIU przedstawia przekrój różnych szkód, które miały miejsce w 2021 roku. Oto kilka historii powiązanych z najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczeń:

Dlaczego warto się ubezpieczyć?
Poza szeroką kategorią obowiązkowych ubezpieczeń, których konieczność wykupienia jest ustanowiona prawem (należy do nich m.in. OC samochodowe, OC rolnika i ubezpieczenie upraw czy OC zawodowe), istnieje też bogate spektrum produktów ubezpieczeniowych wspierających ochronę zdrowia i życia, majątku, firmy oraz różnorodnych aktywności (m.in. turystyka, sport). Cykliczne raporty Polskiej Izby Ubezpieczeń pozwalają dostrzec wzrostową tendencję w kwestii zainteresowania ubezpieczeniami. Coraz częściej zauważamy, że niewielkim w skali roku kosztem możemy skutecznie chronić najważniejsze obszary naszego życia.

Ochrona ubezpieczeniowa może sprawić, że konsekwencje szkody będą mniej odczuwalne, a nawet całkowicie zniwelowane. Pokrycie strat i zapewnienie środków na niezbędne działania (np. naprawę przedmiotu, leczenie urazu) pomaga zachować płynność finansową w trudnej sytuacji. Z kolei w przypadku szkód wyrządzonym osobom trzecim, odpowiednie ubezpieczenie ochroni nas przed kosztownymi wypłatami na rzecz poszkodowanego – ubezpieczyciel pokryje jego zasadne roszczenia (tak działa np. OC firmy lub OC w życiu prywatnym).

Aby zabezpieczyć przyszłość, wystarczy znaleźć ofertę odpowiadającą naszym potrzebom. Jak najłatwiej to osiągnąć? Warto skorzystać z porady eksperta, który reprezentuje ponad 30 ubezpieczycieli i jest w stanie porównać oferty oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania. Porozmawiaj z Doradcą Klienta – odwiedź biuro lub zadzwoń! Znajdź swojego multiagenta na naszej mapie placówek.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.