Przedłużone wakacje na wsi

31 sierpnia 2020

ciekawostki, majątek, rolne, Wiener

Lato i jesień to czas intensywnych prac w gospodarstwach rolnych, a tym samym również większe zagrożenie ewentualnym wypadkiem. Jak wynika z danych KRUS-u[1] w ubiegłym roku zgłoszono niemal 13 tys. takich incydentów, z czego większość dotyczyła upadków z wysokości, na podwórzach, polach i ciągach komunikacyjnych (prawie 48,3%), wypadków z udziałem zwierząt (12%) oraz maszyn (11,9%). Wiele z takich zdarzeń, niestety nieobjętych statystykami, to wypadki z udziałem dzieci, które pomagają w tym czasie rodzicom i dziadkom, przyjeżdżają na wakacje do rodziny lub też uczestniczą w wyjazdach agroturystycznych. Wdrożenie odpowiednich działań prewencyjnych może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Latem i jesienią właściciele gospodarstw rolnych oprócz prac, które towarzyszą im przez cały rok, angażują się również w produkcję rolną. Jest to okres żniw, wysiewów poplonów, prac pożniwnych oraz zbioru warzyw i owoców. A to tylko nieliczne z aktywności przypadających na ten czas. Taka intensyfikacja prac wiąże się ze znacznie większym ryzykiem nieprzewidzianych zdarzeń. Musimy uświadomić sobie, że nawet niepozorne prace w gospodarstwie mogą stać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku, dlatego pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i najbliższych, dostosowując zakres działań do indywidualnych możliwości każdej osoby – mówi Beata Raszkiewicz, Wiener.

Bezpieczne dziecko

Latem dzieci spędzają znacznie więcej czasu na wsi. Pomagają rodzicom i dziadkom w pracach w rolnictwie, odwiedzają rodzinę lub przyjeżdżają z rodzicami do gospodarstw agroturystycznych. Nie ma w tym nic złego, by włączać je w drobne prace na wsi, pod warunkiem, że są to aktywności przystosowane do ich możliwości i wieku. Tak jak górnik czy kierowca zawodowy nie widzą przestrzeni do tego, żeby dzieci towarzyszyły im w pracy, ze względu na ryzyko jakie to za sobą niesie, tak i rolnicy nie powinni do wszystkich aktywności angażować najmłodszych. Dzieciom brakuje jeszcze doświadczenia i wyobraźni, które mogłyby je uchronić przed popełnieniem błędu, a w konsekwencji również przed nieprzewidzianymi zdarzeniami – mówi Beata Raszkiewicz, Wiener. Jeśli zadbamy o te aspekty, praca w gospodarstwie może okazać się niezapomnianą przygodą, zwłaszcza dla tych osób, które przyjeżdżają na wieś głównie w okresie wakacyjnym.

Dlatego tak istotne jest, by rodzice wybierali dla dziecka aktywności, które nie będą zagrażały jego zdrowiu i życiu. Do tych bezpiecznych należą prace porządkowe podwórka, zrywanie nisko rosnących warzyw i owoców, sadzenie i pielęgnacja kwiatów czy karmienie małych zwierząt, takich jak kury i króliki. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu włączonych maszyn rolniczych oraz dużych zwierząt, ponieważ to właśnie one stanowią dla nich największe zagrożenie. Kierując się tymi kilkoma prostymi zasadami, możemy znacznie zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Prewencja to podstawa

Wiele wypadków zdarza się również z udziałem dorosłych. W ubiegłym roku najwięcej miało miejsce w województwie podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Większość z nich, bo aż 36% wydarzyło się w mniejszych gospodarstwach, o powierzchni od 1 do 5 ha przeliczeniowego.

Do nieszczęśliwych wypadków[2] najczęściej występujących na wsi należą upadki na nawierzchni (podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych), upadki z wysokości (z drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, czy drzew), upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz upadki w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych. W 2019 roku zanotowano aż 4 975 takich zdarzeń, co stanowi 48,3 % wszystkich wypadków. Zdarzają się również uderzenia, przygniecenia, bądź pogryzienia przez zwierzęta, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, zetknięcia z ostrymi przedmiotami oraz przejechania, uderzenia lub pochwycenia przez środek transportu w ruchu.

Podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych może w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Należą do nich m.in.:

  • Dbanie o porządek w obrębie podwórza i stanowiska pracy w pomieszczeniu gospodarczym
  • Dbanie o dobry stan nawierzchni podwórza, schodów i budynków
  • Odpowiednie oświetlenie podwórza i miejsca pracy
  • Utrzymywanie porządku wewnątrz kabin ciągników rolniczych i na stopniach wejściowych
  • Używanie odpowiedniego obuwia, które zabezpieczone jest podeszwą antypoślizgową, a dodatkowo usztywnia staw skokowy
  • Używanie drabin wyposażonych w zabezpieczenia przed osunięciem
  • Przygotowanie stanowisk dla zwierząt w taki sposób, by możliwe było ich karmienie bez konieczności wchodzenia do środka
  • Oddzielenie od siebie części mieszkalnej i części produkcyjnej gospodarstwa

Dzięki uważności i przezorności wiele sytuacji da się uniknąć, ale niestety nie wszystkie. W takich sytuacjach pomocne może okazać się odpowiednie ubezpieczenie.

Bezpieczeństwo w jednym pakiecie

Na mocy obowiązujących przepisów rolnicy zobowiązani są do korzystania z ochrony, jaką daje ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków rolnych. Jednak nie wszyscy pamiętają, że na rynku dostępne są już produkty, które pozwalają rozszerzyć pakiet w taki sposób, by obejmował również następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz jego najbliższych, a także osób pracujących w gospodarstwie. Jedna polisa może objąć zarówno nas i naszych najbliższych, jak i budynki, maszyny, narzędzia, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie. Korzystając z takiego rozwiązania mamy pewność, że w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia posiadamy odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.