Ubezpieczenie NNW – ochrona Twojego dziecka 24/7!

4 września 2020

ciekawostki, Generali, SADUS

„Generali, z myślą o NNW” – to indywidulane ubezpieczenie zarówno dla dziecka w wieku szkolnym, jak i dla studentów do 26 roku życia. Ubezpieczenie Generali chroni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, na zajęciach sportowych pozaszkolnych, w domu, w kraju, za granicą – przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie „Generali z myślą o NNW„ chroni m.in. w przypadku:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby w tym zachorowania na Covid-19,
 • poważnego zachorowania dziecka,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • wstrząśnienia mózgu, złamania, zwichnięcia, pogryzienia przez zwierzęta, jak również poparzenia czy odmrożenia,
 • śmierci rodziców,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • pomocy psychologa.
Dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa koszty:
 • rehabilitacji i leczenia min: w prywatnych placówkach medycznych,
 • wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć.

Główne zalety ubezpieczenia „Generali z myślą o NNW”:

 1. Ubezpieczenia dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18 roku życia oraz osób w wieku do 26 roku życia, kontynuujących naukę trybie dziennym lub zaocznym;
 2. Do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia NNW;
 3. Bardzo szeroki zakres polisy;
 4. Ochrona w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu;
 5. Bardzo prosty i szybki proces likwidacji szkód;
 6. Nowość! Odpowiedzialność cywilna studenta,z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.