Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i hodowlanych

2 kwietnia 2024

ciekawostki, ubezpieczenia

Podpowiadamy, w jaki sposób ubezpieczenie zwierząt hodowlanych i gospodarskich może ochronić Cię przed stratami.

Spis treści

Jak działa ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i hodowlanych?

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i hodowlanych to skuteczne zabezpieczenie przed stratami, które mogą zostać spowodowane przez m. in.:

 • padnięcie lub konieczność uboju zwierzęcia w wyniku choroby, wypadku i zdarzeń losowych takich jak ogień, powódź, huragan, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi czy lawina,
 • utratę płodu lub młodego przychówku u bydła i koni,
 • utratę produkcji mleka u krów,
 • utylizację zwłok bydła i koni roboczych,
 • szkody w hodowli drobiu w wyniku choroby, wypadku, kanibalizmu, zdarzeń losowych (huragan, powódź, uderzenie pioruna itd.), przerwy w dostawie prądu i awarii instalacji wentylacyjnej lub grzewczej.

Zakres ochrony jest zróżnicowany nie tylko ze względu na wariant ubezpieczenia, ale też gatunek zwierząt, których dotyczy polisa. Wynika to m. in. z warunków hodowli czy przeznaczenia zwierząt.

Jakie zwierzęta można objąć ochroną?

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych i gospodarskich może objąć m. in.:

 • zwierzęta gospodarskie: bydło, owce, kozy, konie robocze, 
 • trzodę chlewną:  świnie w gospodarstwach wielkostadnych,
 • zwierzęta futerkowe: lisy, norki,
 • konie do jazdy: wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
 • pasieki: powyżej określonej liczby uli,
 • ryby: w stawach hodowlanych.

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób ubezpieczyciel definiuje np. gospodarstwo wielkostadne czy minimalną liczbę uli w ubezpieczanej pasiece, znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa

Prowadzenie działalności rolniczej – w tym hodowlanej – to inwestycja obciążona sporym ryzykiem. Zwierzęta są narażone na choroby, uprawy mogą ulec kaprysom pogody, a podczas pracy może dojść do nieszczęśliwych wypadków. Dlatego warto mieć ubezpieczenie, które chroni przed stratami i zapewnia wsparcie w wielu sytuacjach. Zawierając polisę, możemy zdecydować się na różne rodzaje ochrony, np.:

 • OC rolnika –  chroni na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim i pracownikom podczas prac gospodarskich, jest obowiązkowe, ale dobrowolnie możemy zwiększyć limit finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • ubezpieczenie budynków w gospodarstwie – podstawowy wariant ochrony jest wymagany przez polskie prawo, ale warto rozszerzyć jej zakres o dodatkowe zdarzenia,
 • ubezpieczenie upraw – w przypadku pobierania dopłat jest wymagalne w minimalnym zakresie, ale dobrowolnie możemy ubezpieczyć większy areał i od większej ilości ryzyk,
 • agrocasco (ubezpieczenie maszyn rolniczych)  – awaria lub zniszczenie sprzętu może prowadzić do dalszych strat (np. opóźnienie zbiorów i pomniejszenie plonów), dlatego dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie zapewniające środki na szybką naprawę, a nawet sprzęt zastępczy.

Chcesz porównać najlepsze oferty i dopasować ubezpieczenie gospodarstwa rolnego do swoich wymagań? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.