Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie psów gospodarskich

2 listopada 2017

Uncategorized

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy ogłosił treść uzasadnienia do uchwały, wydanej 20 czerwca br. , dotyczącej rekompensaty szkód wyrządzonych przez psy gospodarskie z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnego. Decyzja ta wiązała się z wnioskiem Rzecznika Finansowego odnoszącym się do zróżnicowanych orzeczeń sądów powszechnych. Opinią Rzecznika, podobnie jak Prokuratury Krajowej, psy wykorzystywane w gospodarstwie są jego nieodłącznym elementem, stojąc na straży majątku. Wszystko to stanowiło argument za włączeniem odpowiedzialności z tytułu OC rolnego w przypadku szkód wyrządzonych przez te zwierzęta.

Sentencji wyroku Sądu Najwyższego brzmi następująco: „Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym."

Decyzja ta zdaniem Rzecznika Finansowego, będzie miała ogromny wpływ na możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku m.in. zderzeń wybiegającego z posesji psa gospodarczego z samochodem, bądź pogryzień z udziałem tych zwierząt. Co bardzo ważne, uchwała wprowadza możliwość uzyskania rekompensaty za szkody, które miały miejsce również przed jej ustanowieniem, w związku z tym, że szkody majątkowe ulegają przedawnieniu po 3 latach, natomiast osobowe dopiero po 20 latach.

 

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.