Wyłączenia w polisach autocasco

Dobra polisa autocasco daje pewność, że nie odczujemy skutków finansowych w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Kradzież pojazdu, zderzenie ze zwierzęciem, zarysowanie na parkingu i brak sprawcy to przykładowe sytuacje, gdy ubezpieczenie AC zadziała. A w jakich sytuacjach nie będziemy mogli skorzystać z autocasco? Jakie są najczęstsze wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli:

  • szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • kierujący był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
  • kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
  • pojazd nie był zarejestrowany, a według przepisów prawa obowiązywał taki wymóg;
  • szkoda powstała wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • pojazd nie miał ważnych badań technicznych, a jego stan miał wpływ na powstanie szkody;
  • szkoda została spowodowana działaniami wojennymi lub zaistniała wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i aktach terroryzmu lub sabotażu;
  • szkoda powstała w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
  • doszło do kradzieży pojazdu, gdy kluczyki były w nim pozostawione;
  • szkoda polega na awarii pojazdu.

Jak widać, ochrona ubezpieczeniowa jest bardzo szeroka i nie zadziała tylko w ściśle określonych przypadkach. Mimo wszystko zawsze warto poznać wyłączenia swojej polisy, ponieważ OWU może się różnić w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, który porówna oferty, przedstawi zakres ochrony i zwróci uwagę na istotne szczegóły w warunkach ubezpieczenia. Wystarczy, że odwiedzisz biuro lub zadzwonisz – na mapie placówek znajdziesz Doradcę Klienta w Twojej okolicy.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.