Zwiększone dotacje dla obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

5 stycznia 2017

Uncategorized

Dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która podnosi stawki taryfowe do 9% z dotychczasowych 3,5% oraz 5%.

Ponadto w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klas V i VI, stawka taryfowa może wynosi odpowiednio do 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw.

Według nowych przepisów prawnych dotacja miałaby wynieść do 65% składki ubezpieczeniowej (w 35% składkę ubezpieczeniową pokrywa rolnik – o ile nie zostaną przekroczone określone wcześniej progi).

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich również będzie objęte dopłatą ze Skarbu Państwa wynoszącą do 65%, o ile próg określonych przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie będzie przekraczał 0,5%.

Zmiana ustawy w ocenie ministerstwa była niezbędna i wynikała z bardzo niskiego odsetka ubezpieczonych upraw w Polsce. Wzrost dotacji, a co za tym idzie obniżka składek ubezpieczeniowych, ma zachęcić do zabezpieczenia finansowego rolników przed ujemnym skutkiem obserwowanych obecnie zmian klimatycznych i związanych z nimi strat w plonach.

Na dotację przeznaczono w tym roku 917 mln. zł co stanowi blisko 5 – krotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Cały tekst zmienionej ustawy można znaleźć pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2181/1


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.