6 najważniejszych korzyści wynikających z wyboru systemu franczyzowego


Przedsiębiorca, który zdecyduje się na przystąpienie do systemu franczyzowego DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, może liczyć na osiągnięcie wielu korzyści. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich:

 1. Franczyzobiorcy działając pod znaną marką DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, utrwaloną w świadomości społecznej łatwiej pozyskują klientów. Korzystają także z renomy firmy, znaku towarowego, praw autorskich, procedur należących do sieci.
 2. Bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do sieci franczyzowej jest uzyskanie dostępu do know-how firmy, czyli gotowego przepisu na prowadzenie biznesu w ramach sprawdzonego pomysłu, który został spisany w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży.
 3. SPECTRUM oferuje wsparcie dla franczyzobiorcy w zakresie:
   • Decyzji o wyborze lokalizacji, w której będzie prowadzony oddział,
   • Pomocy dla franczyzobiorcy przy uruchamianiu punktu – aranżacja przestrzeni, wystrój, wyposażenie, oznakowanie,
   • Szkolenia franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej,
   • Dostępu do Multifunkcyjnego Systemy Transakcyjnego SADUS, który jest podstawowym narzędziem pracy dla Agenta,
   • Działań marketingowych.
 4. Nie zawsze franczyzobiorca podejmując współpracę ze SPECTRUM posiada doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej. Nie stanowi to jednak przeszkody, ponieważ od SPECTRUM otrzyma niezbędną pomoc dla osób początkujących w branży. Brak podstawowej czy specjalistycznej wiedzy jest uzupełniany w czasie procesu szkoleniowego. Dodatkowo do rąk franczyzobiorcy przekazywany jest również Podręcznik Operacyjny stanowiący kompendium wiedzy w którym zostaną przedstawione zasady prowadzenia Oddziału SPECTRUM.
 5. Bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do sieci franczyzowej jest obniżenie ryzyka związanego z uruchomieniem działalności gospodarczej. To z kolei zwiększa wiarygodność franczyzobiorcy w budowaniu relacji biznesowych klientami i kontrahentami (w tym także instytucjami finansowymi). Badania i doświadczenia zachodnich rynków dowodzą, że liczba upadłości przedsiębiorstw działających w ramach systemów franczyzowych jest znacznie niższa niż tych, działających samodzielnie.
 6. Na podkreślenie zasługuje również kwestia korzyści z działań reklamowych i promocyjnych jakie otrzymuje każdy franczyzobiorca. SPECTRUM tworzy dla każdego oddziału franczyzowego podstronę internetową, która pozycjonowana jest w Google. Ponadto w Google Maps tworzona jest profesjonalna wizytówka zawierająca między innymi „wirtualny spacer” po oddziale. Każdy oddział posiada własny fanpage, a SPECTRUM systematycznie dostarcza materiały do publikacji.

Pomoc, którą oferuje SPECTRUM franczyzobiorcom odgrywa istotne znaczenie dla rozwoju lokalnych oddziałów. Wciąż pracujemy nad udoskonalaniem naszej oferty oraz nad rozwiązaniami ułatwiającymi pracę naszym franczyzobiorcom.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.