ABC OCPD czyli co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego

6 marca 2019

biznes, ciekawostki, majątek, MSP

OC przewoźnika drogowego to bardzo popularny rodzaj ubezpieczenia. Polisa zapewnia ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym i międzynarodowym. Jest to ubezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykonują zarobkowo przewóz towarów w ramach umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami.  Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić dla własnego bezpieczeństwa, posiadanie polisy OC przewoźnika drogowego jest także często wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych.

 Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do pokrycia strat w przewożonym towarze.  W razie wystąpienia wypadku, rekompensatę można pozyskać z ubezpieczenia. OC przewoźnika jest odpowiedzią na potrzeby firm przewozowych, które chcą zyskać ochronę finansową w razie uszkodzenia towaru. Co więcej, posiadanie OCPD daje przedsiębiorstwu wiarygodność wobec zleceniodawców oraz poczucie bezpieczeństwa własnej działalności. Dla przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe odpowiedzialność wynikająca z przewożonych przesyłek określona jest w Ustawie Prawo Przewozowe, natomiast przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe odpowiada za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). 

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika:

Podstawowy wariant OCP zapewnia:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 •  szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 •  szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
 • szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.,
 • szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem,
 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz, który w całości odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego niż Polska powinien wykupić rozszerzenie ochrony OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Z takim przewozem mamy do czynienia w przypadku przewozu międzynarodowego.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego to idealne rozwiązanie do właściciela firmy. Chroni przedsiębiorstwo przed sytuacjami, w których trzeba wygospodarować środki finansowe na nagłe, nieprzewidziane problemy.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.