Dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić swój biznes, ale nie mają na niego pomysłu jest franczyza.  Działalność na licencji franczyzowej to jedna z dróg do dobrych zarobków i pewnych rozwiązań. Według Europejskiego Kodeksu Etycznego Franczyzy, franczyza to system sprzedaży towarów, usług albo technologii, która oparta jest na ścisłej współpracy pomiędzy niezależnymi prawnie i finansowo przedsiębiorstwami, czyli franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami.

Współpraca między franczyzobiorcą a franczyzodawcą zawiązuje się na podstawie umowy franczyzy. W umowie tej  zostają określone prawa i obowiązki stron. Franczyza oznacza prawo i jednocześnie obowiązek prowadzenia danej działalności według zasad, które ustanowił podmiot udzielający licencji. Oprócz przywilejów wynikających z umowy franczyzy, przyjmowane są również na jej podstawie określone zobowiązania. Przede wszystkim trzeba być gotowym na konieczność włożenia własnego kapitału w działalność, liczyć się z poufnością informacji oraz przestrzegać obowiązujących standardów w całej sieci.

Franczyza daje franczyzobiorcy  możliwość do korzystania z:

  •  znaku towarowego,
  • „know how”- całokształt wiedzy fachowej,
  • nazwy franczyzodawcy,
  • sposobu postępowania,
  • sposobu prowadzenia działalności,
  • pomocy handlowej i technicznej (programy szkoleniowe, pomoc przy wyborze lokalizacji, i przygotowania lokalu, rekrutacja personelu i szkolenia dla pracowników, Szkolenia dotyczące księgowości, organizacja kampanii promocyjnej),
  • wiedzy i doświadczenia franczyzodawcy,
  • poczucie bezpieczeństwa wynikające z kupienie gotowego produktu i sprawdzonego pomysłu,
  • korzyści w kampaniach reklamowych marki.

Olbrzymim plusem w prowadzeniu franczyzy jest brak konieczności posiadania dużego kapitału na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorca nie buduje swojego biznesu od zera. Dostaje gotową markę,  szkolenia dla siebie i pracowników, logo, wiedzę, pomoc merytoryczną. Daje to mniejsze ryzyko i większą wiarygodność.

Dzięki franczyzie można uzyskać lepsze warunki współpracy z dostawcami i kontrahentami. Dla całej sieci to franczyzodawca negocjuje warunki z dostawcami i walczy o lepsze rozwiązania.

Jeśli jesteś zainteresowany franczyzą zapraszamy do poznania naszego modelu prowadzenia multiagencji ubezpieczeniowej, pozwalającego na profesjonalne przygotowanie do zawodu oraz kompleksowe wsparcie merytoryczne i technologiczne.


Dodaj komentarz