Bezpieczne ferie zimowe – polisa na wyjazd dla dziecka

26 stycznia 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Ferie zimowe to czas rekreacji, dlatego często w tym czasie wysyłamy dzieci na narty lub zwiedzanie. Niezależnie od tego, czy wycieczka jest krajowa, czy też zagraniczna, oprócz dobrze spakowanej walizki warto zadbać o solidną ochronę ubezpieczeniową. Dzieci są pełne energii, ciekawe świata i spontaniczne – aby mogły odkrywać nowe miejsca i aktywności, potrzebują narzędzi, które zapewnią im bezpieczeństwo i wsparcie w każdej sytuacji. Jednym z nich jest dopasowana polisa, w ramach której dziecko i rodzice mogą otrzymać kompleksową pomoc w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Podpowiadamy, dlaczego warto mieć ubezpieczenie na czas ferii i na co zwracać uwagę, wybierając polisę na wyjazd dla dziecka.

Co obejmuje ubezpieczenie na wyjazd dla dziecka?
Dobre ubezpieczenie na wyjazd dla dziecka to takie, którego zakres odpowiada potrzebom związanym z wyjazdem. Polisa może zawierać w swoim zakresie:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i akcji ratowniczej – bardzo ważne w przypadku wyjazdów zagranicznych; należy dopasować sumę ubezpieczenia tak, aby w razie potrzeby pokryła wszelkie koszty związane z leczeniem dziecka;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku i uszczerbku na zdrowiu oraz pokrywa koszty rehabilitacji; w przypadku uprawiania sportu podczas ferii (np. jazda na nartach czy snowboardzie) konieczne może być rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) – pokrywa koszty szkód spowodowanych przez dziecko, np. w hotelu lub względem rówieśników bądź innych turystów;
  • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego bagażu (w tym sprzętu elektronicznego, np. tabletu, telefonu czy laptopa),
  • assistance– to pakiet usług zapewniających np. pomoc tłumacza,
  • ubezpieczenie na wypadek zachorowania na koronawirusa – pokrywa koszty leczenia, pobytu na kwarantannie czy izolacji, a także wykonania testu.

Czy Karta EKUZ wystarczy na ferie?
EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w ramach NFZ. Dokument ten gwarantuje dostęp do podstawowej opieki medycznej w całej Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W ramach EKUZ otrzymujemy dostęp do bezpłatnego leczenia, jednak nie obejmuje ono wszystkich usług. Posiadanie karty EKUZ nie zapewnia m. in.:

  • pokrycia kosztów akcji ratunkowych,
  • leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia,
  • powrotu do Polski w związku z nagłym zachorowaniem.

Karta EKUZ jak również ubezpieczenie NNW szkolne nie zastąpią dobrej polisy turystycznej na wyjazd dziecka, dlatego warto wykupić indywidualną ochronę z odpowiednio szerokim zakresem i wysoką sumą ubezpieczenia. W ten sposób możemy zapewnić dziecku bezpieczeństwo i kompleksowe wsparcie podczas korzystania z ferii zimowych.

Chcesz poznać najlepsze oferty ubezpieczenia na wyjazd zimowy dla dziecka? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.