Karta EKUZ – co to jest i jak działa?

15 lipca 2021

ciekawostki, lato, podróż

Sezon urlopowy trwa w najlepsze! Choć ze względu na epidemiczne obostrzenia trudno było zaplanować podróż, wielu z nas spontanicznie decyduje się na zagraniczną wycieczkę. Przed wyjazdem warto zatroszczyć się nie tylko o przemyślaną trasę i dobrze skompletowany bagaż. Aby w pełni cieszyć się urlopem, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne!

Co to jest EKUZ?

Jeżeli podróżujesz w granicach Unii Europejskiej, podstawowym zabezpieczeniem jest karta EKUZ. Jak wyrobić ten dokument i do czego właściwie on uprawnia?

EKUZ to skrót oznaczający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który może wyrobić każda osoba ubezpieczona w NFZ przed zagranicznym wyjazdem w celach turystycznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Międzynarodowa karta zdrowia EKUZ zapewnia posiadaczowi dostęp do opieki medycznej na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Pamiętaj, że zakres działania karty EKUZ zależy nie od naszego NFZ, ale od regulacji w kraju, do którego się wybierasz. Z tego względu warto przed wyjazdem sprawdzić, jakie świadczenia przysługują osobom korzystającym z publicznego sektora medycznego w wybranym państwie.

Karta EKUZ – jak wyrobić?

Wydawanie kart EKUZ należy do kompetencji NFZ i jest bezpłatne. Aby uzyskać ten dokument, zgłoś się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego delegatury. Wniosku nie musisz składać osobiście – możesz posłużyć się pocztą elektroniczną, skrzynką ePUAP, Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) lub pocztą tradycyjną. Jeżeli zgłaszasz dziecko w wieku szkolnym lub jesteś studentem, okaż legitymację wydaną przez placówkę oświatową. Jeśli wyjeżdżasz do pracy lub w poszukiwaniu zatrudnienia, potrzebujesz druku z ZUS/KRUS (A1) lub Urzędu Pracy (U2). W pozostałych przypadkach nie musisz załączać dodatkowych dokumentów – NFZ potwierdzi Twoje prawo do uzyskania EKUZ na podstawie własnej bazy danych.

Jak wyrobić kartę EKUZ? Wystarczy złożyć wniosek wybraną drogą i zaczekać na informację o odbiorze. Jeżeli zgłosisz się do placówki osobiście, masz szansę uzyskać EKUZ od ręki. W innych przypadkach dokument otrzymasz ok. 3 dni po przyjęciu wniosku. Warto jednak pamiętać, że w sezonie letnim NFZ może być przeciążony dużą liczbą napływających wniosków. W takich warunkach wydawanie kart EKUZ może potrwać dłużej, więc zadbaj o to z odpowiednim wyprzedzeniem.

Międzynarodowa karta zdrowia EKUZ – na jaki okres obowiązuje?

Wydawana przez NFZ europejska karta zdrowia EKUZ ma określony czas obowiązywania, choć nie jest on jednakowy dla wszystkich i może wynosić od 42 dni do nawet 20 lat. Od czego zależy ważność EKUZ? Na jaki okres karta obowiązuje w najczęstszych przypadkach?

  • Dla osób zatrudnionych, prowadzących własną działalność bądź pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – 3 lata.
  • Dla pełnoletnich uczniów z własnym tytułem ubezpieczenia, studentów, osób powyżej 18 r.ż. pobierających rentę i osób powyżej 18 r.ż. ubezpieczonych jako członek rodziny – 18 miesięcy.
  • Dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny – 20 lat.
  • Dla emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego – 5 lat.
  • Dla niepełnoletnich ubezpieczonych jako członek rodziny – do 18 roku życia.
  • Dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni – 2 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat grup, które nie zostały ujęte w tym zestawieniu, znajdziesz na stronie NFZ.

Gdzie działa europejska karta ubezpieczeniowa EKUZ?

Powiązana z NFZ europejska karta zdrowia EKUZ ma określony zakres terytorialny. Swoim działaniem obejmuje państwa Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do tej grupy zaliczają się następujące kraje (w kolejności alfabetycznej): Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Jeżeli kraj, który stanowi cel Twojej podróży, nie znajduje się na powyższej liście państw, o ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie kosztów leczenia musisz zatroszczyć się samodzielnie. Polisę turystyczną warto przemyśleć również wtedy, gdy przejeżdżasz (np. samochodem) przez kraje, które nie honorują EKUZ.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je kupić?

Europejska karta ubezpieczeniowa EKUZ zapewnia podstawowe świadczenia medyczne podczas podróży po krajach UE i EFTA. Podczas zagranicznych wojaży warto jednak zadbać o kompleksową ochronę. Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu?

  • Nie musisz martwić się o dopłaty ani dodatkowe koszty, np. transportu medycznego czy zakwaterowania w hotelu na czas kwarantanny Covid-19.
  • Otrzymasz pomoc w zakresie organizacji leczenia oraz innych usług, co może być kluczowe w trudnej i stresującej sytuacji.
  • Możesz dobrać do swojej polisy dodatkowe ryzyka, m.in. ubezpieczenie bagażu (w tym sprzętu sportowego), OC w życiu prywatnym na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Znajdź Doradcę Klienta na mapie naszych placówek i zapytaj o ubezpieczenia turystyczne. W ofercie Domu Ubezpieczeniowego Spectrum znajdują się produkty wszystkich wiodących towarzystw, więc z łatwością znajdziemy idealne rozwiązanie dla Ciebie!

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.