Concordia – Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE)

7 października 2020

biznes, ciekawostki, Concordia, technologie

Odnawialne źródła energii to technologia stosunkowa młoda, ale zyskująca coraz większą popularność w naszym kraju. Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, są już powszechnym widokiem na posesjach i dachach domów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Concordia stworzyła produkt przeznaczony dla właścicieli OZE. Instalację można ubezpieczyć na oddzielnej polisie, ale też możliwe jest rozszerzenie zakresu posiadanego ubezpieczenia na dom, gospodarstwo czy też firmę.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

 1. Uszkodzenie/utrata mienia:
  • wariant All Risk czyli od wszystkich ryzyk, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta),
  • brak franszyz – w przypadku instalacji zamieszczonych na budynkach i budowlach,
  • ochrona od kradzieży i wandalizmu instalacji znajdujących się na gruncie (odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się powyżej kwoty franszyzy integralnej – 500 zł),
  • koszty dodatkowe w przypadku szkody (np. demontaż niezdatnych elementów, odkażanie w miejscu ubezpieczenia) – do 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15 000 zł.
 2. Straty w produkcji energii elektrycznej – zdarzenie losowe:
  • w przypadku zniszczenia instalacji (zdarzenie losowe, kradzież) – nastąpi wypłata rekompensaty za niewyprodukowaną energię,
  • wypłata na podstawie przyjętej w umowie stałej ceny za 1 kWh,
  • odpowiedzialność maksymalnie za 180 dni przerwy w działaniu lub obniżonej produkcji energii.
 3. Straty w produkcji energii – w wyniku niższej produkcji, niezależne od woli Klienta, w szczególności będące wynikiem: niezamierzonego błędu montażowego lub projektowego, awarii instalacji fotowoltaicznej oraz spadku poziomu nasłonecznienia. Wariant ten jest sprzedawany tylko w pakiecie z ubezpieczeniem straty produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego i zawiera:
  • wypłatę świadczenia – gdy produkcja wynosi mniej niż 75% zakładanej produkcji energii,
  • wypłatę na podstawie przyjętej w umowie stałej ceny za 1 kWh.

Polisa obejmuje swoim zakresem m.in. następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • Uszkodzenie instalacji, np. w wyniku rzucenia w nią kamieniami lub butelkami przez osoby trzecie;
 • Uszkodzenie instalacji przez grad – wówczas wypłata będzie obejmowała zniszczenia i prąd, który nie został wyprodukowany;
 • Przegryzienie kabli przez dzikie zwierzęta, np. kuny;
 • Kradzież części instalacji umiejscowionej zarówno na dachu, jak i na gruncie;
 • Produkcja energii była niższa niż zakładana (np. w związku z gorszym nasłonecznieniem).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznie, mailowo lub osobiście z placówkami DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.