Czym jest ochrona zniżek?

14 listopada 2018

Uncategorized

Wysokie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych sprawiają, że coraz więcej kierowców poszukuje metod na ochronę wypracowanych zniżek. Zamierzają w ten sposób ustrzec się przed podniesieniem wysokości składki w razie szkody w ramach ubezpieczenia OC lub polisy AC. Jedną z takich opcji jest odpłatna ochrona zniżek. Ochrona zniżek to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczający nie straci wypracowanych do tej pory zniżek, mimo że wyrządzi szkodę osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu. Ochrona zniżek to dodatkowa usługa dostępna w ofercie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Gwarantują one utrzymanie zniżek na dotychczasowym poziomie, mimo wystąpienia szkody. Warto jednak mieć świadomość, że w ofercie niektórych ubezpieczycieli gwarancja zachowania zniżki dotyczy wyłącznie pierwszej szkody – kolejne, wyrządzone w tym samym okresie ubezpieczeniowym mogą już spowodować utratę zniżki, zgodnie z tabelą bonus-malus. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które zdecydowały się umieścić w swojej ofercie opcję ochrony zniżek, proponują przede wszystkim ubezpieczenie utraty zniżek w przypadku OC. Wynika to głównie z faktu, że polisa OC jest obowiązkowa – do jej wykupienia zobligowany jest każdy właściciel auta. Istotą tego ubezpieczenia jest możliwość zachowania dotychczasowego poziomu zniżek pomimo wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.

W efekcie przy zawarciu polisy OC na kolejny rok można zaoszczędzić nawet 10-20% – tyle mniej więcej trzeba więcej zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne po spowodowaniu szkody. Chociaż oferta wielu firm ubezpieczeniowych ogranicza się wyłącznie do polisy OC, istnieje możliwość wykupienia opcji pozwalającej na ochronę zniżek AC. Sens funkcjonowania takiej opcji jest identyczny jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Oznacza to, że dowolna szkoda nie powoduje podniesienia składki AC w kolejnym okresie ubezpieczeniowym. Przez ubezpieczyciela taka szkoda jest traktowana jako nieistniejąca, mimo że pokrył wydatki związane z naprawą pojazdu osoby poszkodowanej. Decydując się na wykupienie ubezpieczenia od utraty zniżek należy mieć świadomość, że ochrona dotyczy wyłącznie pierwszej szkody likwidowanej w danym okresie ubezpieczeniowym.

Przykład 1. Załóżmy, że wykupiłeś ochronę zniżek OC. Spowodowałeś szkodę, w ramach której ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Nie tracisz dotychczasowej zniżki, utrzymując ją na tym samym poziomie, na jakim była przed szkodą.  Za 2 tygodnie znów jesteś sprawcą zdarzenia drogowego, w efekcie czego ubezpieczyciel zmniejszy wysokość zniżki zgodnie z obowiązującą tabelą bonus-malus.

Przykład 2. Załóżmy, że wykupiłeś ochronę zniżek OC. Spowodowałeś szkodę, a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Dzięki ochronie, zniżki pozostają na dotychczasowym poziomie. Do końca okresu trwania ubezpieczenia nie spowodowałeś już żadnej szkody, dzięki czemu w nowym okresie startujesz z poprzednią zniżką lub otrzymujesz dodatkowy rabat za bezszkodową jazdę.

Koszt ochrony zniżek jest wyceniany indywidualnie dla każdego kierowcy. Tak jak w przypadku polisy OC, tak i ochrona zniżek uwzględnia wiele czynników wpływających na ostateczną cenę. Przykładowo, ochrona zniżek OC w PZU to koszt 20 zł za rok. Natomiast ochrona zniżek AC to kwota od 65 zł w górę.

Ubezpieczenie od utraty zniżek to opcja dedykowana każdemu, kto posiada wypracowaną zniżkę, choćby minimalną. Taka usługa jest korzystna przede wszystkim dla tych kierowców, którzy:

  • korzystają z wysokiej klasy zniżek bonus-malus – do 50-60%;
  • współdzielą pojazd z innym kierowcą – szczególnie niedoświadczonym lub młodym;
  • są właścicielami kilku pojazdów.

Warto przy tym pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe nakładają dodatkowe warunki na ubezpieczających. Bez względu na to, czy jest to AC czy OC, ochrona zniżek jest opcją dostępną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, leasingobiorców i kredytobiorców. Osoby korzystające z ubezpieczenia od utraty zniżek powinny pamiętać, że każda wyrządzona przez kierowcę szkoda jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to wyższą składkę za polisę OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela – pod warunkiem, że bierze on pod uwagę historię ubezpieczeniową z poprzednich lat, a tak dzieje się w zdecydowanej większości.

Jeśli zainteresowała Cię opcja ubezpieczenia z  ochroną zniżki i chciałbyś otrzymać spersonalizowaną ofertę zapraszamy do naszych oddziałów.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.